کتاب درمانی

به تازگی مطلب جالبی خوندم در خصوص "کتاب درمانی" یا بیبلیوتراپی و تأثیر مطالعه بر درمان افسردگی و استرس. در این مطلب نوشته شده بود که یونانی ها قرن ها پیش به این موضوع پی برده بودند که مطالعه می تونه یک روند تدریجی و آرام درمان رو در بسیاری از مشکلات روحی - روانی القاء کنه.به هرحال محققین کانادایی نخستین نسل دانشمندان امروزی هستند که به فکر احیاء این روش درمانی جالب افتاده اند . شاید اصولاً همین رویکرد درمانی باستانی ، بتونه اگر به صورت یه ایده نوین مطرح بشه ، نقش زیادی در استقبال اقشار مختلف اجتماع ما به مطالعه ایفا کنه چرا که بالاخره "مد" هست و ما هم عمیقاً طالب "مد" .

/ 0 نظر / 25 بازدید