گزارش فائو 2010: اشتغال

در دنیای امروز آمار و گزارشات آماری  چراغ راه توسعه و پیشرفت است. در پرتو آمار واقعی و منصفانه،برنامه ریزیهای کلان و نیز رفع نواقص موجود در پروژه های دردست اجرا محقق میگردد.به علاوه و تا جائی که به موضوع این ایمیل مربوط است ،بررسی جایگاه واقعی هر زیر بخش با نگاهی به آمارهای قابل اتکاء و موثق که از طرف مجامع و نهادهای بیطرف و منصف  ارائه میگردد ممکن خواهد بود.

چندی پیش سازمان فائو ،گزارش آبزی پروری و شیلات خود را با عنوان  مروری بر وضعیت شیلات و آبزی پروری جهان (که با وجود درج تاریخ 2010 ارقام مربوط به 2008 و بعضا 2009 در آن آورده شده بود) منتشر ساخت که مطمئناً بسیاری از علاقمندان این صنعت آن را مطالعه نموده اند. در این مجال بنده هم  قصد دارم مبحث اشتغال در بخش شیلات جهان را با تکیه بر بعضی آمارو ارقام مندرج در همین گزارش با عزیزان به بحث بگذارم.

  • از 1980سالانه بطور متوسط رشد اشتغال در بخش شیلات در جهان 3.6 درصد بوده است.
  • در سال 2008 تعداد شاغلینی که بطور مستقیم در زیر بخش شیلات مشغول بوده اند 44.9 میلیون نفر بوده است که حدود 12 درصد از این میزان را زنان تشکیل داده اند(0.65 درصد از کل جمعیت جهان).
  • در مقایسه با تعداد شاغلین این بخش در سال 1980 ،رقم اعلام شده فوق 167 درصد رشد نشان میدهد
  • اشتغال غیر مستقیم به ازاء هر نفر ،3 نفر برآورد شده که مجموعاً تعداد افراد شاغل در این زیر بخش بیش از 180میلیون نفر و با احتساب 3 نفر اعضاء خانواده برای هر شاغل کل افرادی که از محل شیلات(آبزی پروری و صید)ارتزاق میکنند به حدود 540 میلیون نفر بالغ میگردد(7.94درصد از کل جمعیت جهان در سال 2008).
  • اغلب صیادان و آبزی پروران در کشورهای در حال توسعه و عمدتاً آسیا(85.5 درصد) زندگی میکنند.رده های بعد را آفریقا(9.3درصد)،آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب(2.9 درصد)،اروپا(1.4 درصد)،آمریکای شمالی (0.7 درصد)و اقیانوسیه(0.1 درصد) را به خود اختصاص داده اند.
  • کشور چین به تنهائی یک سوم کل شاغلین زیر بخش شیلات را در جهان به خود اختصاص داده که در سال 2008 تعداد شاغلین این کشور در بخش شیلات 13.3 میلیون نفر(8.5 میلیون نفر تمام وقت) اعلام گردیده است.
  • اما هرچند بیشترین تعداد شاغل در بخش شیلات متعلق به آسیاست ،تولید سرانه در این بخش در قاره آسیا بطور متوسط تنها 2.4 تن به ازاء هر نفر شاغل است(در سال 2008).این میزان در اروپا 24 و در آمریکای شمالی 18 تن بوده است.در گزارش، این مسئله، منعکس کننده سطح صنعتی شدن(Industrialization) عنوان گردیده که در مقابل اروپا و آمریکای صنعتی، تولید در آسیا و آفریقا غالباً منحصر به تشکل های خرد(Small Scale) شیلاتی است.
  • این اختلاف بویژه در زیر بخش آبزی پروری مشهود تر است جائیکه کشور نروژ با  172 تن ،شیلی 72 تن ،چین 6 تن و هند 2 تن تولید سرانه (به ازاء هر نفر شاغل  در بخش آبزی پروری)قرار دارند .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید