تأملی برآمارنهایی برداشت میگو پرورشی 92:اشک ها و لبخندها

جدولی که در زیر آورده ام،بر اساس آمار تولید میگوی پرورشی در سال 92 تنظیم گردیده است.تلاش بر این بوده که ارقام درون جدول گویا و بی نیاز از توضیحات اضافه باشد با اینحال از آنجا که چندین نکته در این جدول بسیار چشمگیر بود تأکید دوباره را بر آنها،خالی از لطف ندیدم:

- سهم قابل ملاحظه و برجسته استان بوشهر از کل تولید و سطح زیر کشت (63.7 درصد از سطح زیر کشت و 66.85 درصد از کل تولید کشور)

 

- تولید در دوکراپ در استان هرمزگان در 9 درصد از کل سطح زیر کشت فعال این استان که مزیت مهمی برای این صنعت در استان مذکور محسوب می گردد.

- حذف سهم تولید استان سیستان و بلوچستان در فصل 92 در شرایطی که به اذعان بسیاری از صاحبنظران،این استان دارای بالاترین پتانسیل طبیعی و اقلیمی جهت توسعه صنعت پرورش میگو است(و امیدوارم به زودی شاهد رونق مجدد آن در سیستان و بلوچستان باشیم).

- برتری استان خوزستان در تولید در واحد سطح( 23 درصد بیش از میانگین کشور) و نیز متوسط وزن زمان برداشت( حدود 19 درصد بیش از میانگین کشور) . با توجه به اینکه این استان یکی از کوتاه ترین دوره های پرورش در کشور را دارا بوده و تراکم ذخیره سازی نیز کاملاً تحت نظارت کمیته فنی استان ( و بین 18 تا 35 قطعه در متر مربع )تعیین می گردد،قطعاً می توان  بالاترین سرعت رشد را نیز مربوط به خوزستان دانست چرا که علیرغم دوره کوتاه پرورش ،نیل به بالاترین میانگین وزن در کنار بالاترین تولید در واحد سطح ،در این استان امکانپذیر شده است.

علاقمندان می توانند نسخه قابل چاپ جدول بالا را در لینک زیر مشاهده نمایند:

آمار تولید 92

/ 0 نظر / 8 بازدید