پشت چراغ قرمز!!

گاهی اوقات یک جرقه هائی نابجا توی ذهن آدم میزنه که نه در محل خودشه و نه بهش ربطی داره.

دیروز پشت چراغ قرمز حکیم نظامی(اصفهان)با تایمر 45ثانیه ای،یکی از این جرقه ها به مغز ما قدم رنجه کرد.به این فکربودم حالا که بعضی مزارع پرورش میگو چوئبده قصد دارند نرسری انجام بدن ،بالطّبع کارگاه یا کارگاههای تکثیر تأمین کننده پست لارو مورد نیاز اونا لازمه زودتر از هرسال آماده فعالیت بشه و کارشناس هاشون رو بیارن مستقر کنن و ...بعد چی؟

فرض کنید لارو مورد نیاز نرسری ،نیمه فروردین تحویل شد.بین نیمه فروردین تا اواخر اردیبهشت،این کارشناسای محترم چه کنن؟چقدر یه قل دو قل؟چقدر برن ته لنجیای آبادان رو زیارت کنن؟هزینه نگهداریشون چی؟

***

تا بحال نشنیدم یا نخوندم در جائی تأکید شده باشه،موعد بازسازی ذخایر میگوی بحرکان(بوشهر و هندیجان) و یا لیفه بوسیف(آبادان)زمستان است و بس،هرچند بر اساس دوره تکثیر و پرورش میگو و به جهت عدم تداخل کاری بازسازی ذخایر با تأمین لارو مورد نیاز مزارع پرورش (و هم بواسطه به زحمت نیفتادن برادران سخت کوش تحقیقات در خصوص تعیین مناطق مناسب رها سازی)این موضوع موکول به بعد از دوره معمول تکثیر شده .فکر میکنم بر حسب پیک تخمریزی بهاره و پائیزه ،بشه اواخر تابستان هم پست لارو یک گرمی در مناطق نوزادگاهی مناسب این گونه ها(که طبق معمول کاملاً صحیح و بجا و با رعایت کامل ضوابط و شرایط فنی و کارشناسی مشخص میشه) رها سازی کرد.پس...

***

پس چرا از این توفیق اجباری استفاده نکنیم؟چرا از کارگاه های فعال برای تأمین لارو نرسری مزارع پرورش برای تولید لارو بازسازی ذخایر(در این فاصله زمانی یا اصطلاحاً Gapبین نیمه فروردین تا زمان معمول پرورش)بهره نبریم تا هم کارشناسای مستقر اوقات فراغتشون به بطالت نگذره و شیطونی نکنن و هم اهداف شیلات محقق بشه؟مگر نه اینکه در این مدت میتونیم حتی دوره بین لارو 12 روزه تا یک گرمی رو به دلیل مطلوبیت پارامتر دما بجای تانک های تکثیر ،در استخرهای خاکی مزارع پرورش داشته باشیم؟پس چه بهتر که قراردادهای این پروژه ها در همین زمان بسته بشه و ...

بجز این میشه در این فاصله لارو آفی نیس تولید کرد و به عنوان پرورش با هزینه پائین در مزارعی که مدیرانش توان مالی بالا ندارند ،با درصد کم پروتئین جیره و تراکم پائینتر از معمول پرورش داد تا شاید فرجی بشه و کم کم به یمن تنوع گونه ای و قیمتای تقریباً مناسب این روزای میگو در بازار ،صنعت پرورش میگو در خوزستان سروسامونی بگیره.(اصلاً به من چه الان چراغ سبز میشه ما هم باید راه خودمون رو بریم .باشه آقا بوق نزن رفتم!!!).فقط خدا کنه از این چراغ قرمزا همه جا باشه.

 

/ 0 نظر / 82 بازدید