ارتباط دیاتومه ها با باکتری

لینک زیر مربوط است به مقاله ای که در سال 2012 در خصوص ارتباط دیاتومه ها و باکتری ها منتشر شده است.امیدوارم مورد استفاده بازدید کنندگان واقع شود:

لینک دانلود مقاله

/ 0 نظر / 17 بازدید