جلبکهای سمّی و سموم جلبکی

برداشتی آزاد از مقاله : Algae:Toxic Algae & Algal Toxins

نوشته : C.O.Patterson استاد دانشگاه  A&M Texas

ترجمه : علی قوام پور

بخش نخست(مقدمه)

 

جلبک ها غالباً قاعده هرم غذائی را در هردو اکوسیستم آبهای شور و شیرین تشکیل می دهند،اما بعضاً گونه های خاصی از آنها ، مضرّاتی نیز به همراه دارند.این مضرّات از تغییر طعم و مزه و بو گرفته تا کاهش اکسیژن محلول در آب و انسداد سیستم های فیلتراسیون متنوع هستند.هر چند تمامی این مشکلات در جای خود اهمیت زیادی دارند،با اینحال به ندرت می توان آنها را واجد تهدید جانی برای انسانها دانست.امّا برخی جلبک ها ترکیباتی شیمیائی تولید میکنند که در ردیف سموم خطرناک به شمار آمده و از این حیث خطرات جدی برای حیات انسانها ایجاد می نمایند.

امروزه عبارات "کشند قرمز" (Red Tide)و یا تا حدّ کمتری " کشند قهوه ای"(Brown Tide) دراذهان عموم با منظره شکوفائی جلبکی شدید مترادف گشته که به همراه خود لاشه انواع آبزیان  را به کنار ساحل آورده است.امّا حقیقت امر چیز دیگری است .در واقع بعضی اوقات دوز سموم جلبکی ،تا حدود مرگباری افزایش می یابد بدون اینکه تغییری در رنگ آب حادث شود و بر عکس در بسیاری مواقع ،علیرغم تغییرات شدید در رنگ آب هیچگونه سمّی توسط جلبک ها در آب رها نشده و تغییر رنگ آب صرفاً بواسطه شکوفائی متراکم جلبکی است.

از قسمت بعد به بررسی انواع سموم تولید شده توسط جلبک ها می پردازیم و طی آن ،مکانیسم ایجاد مسمومیّت و نیز انواع جلبک های تولید کننده سموم مختلف را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

/ 0 نظر / 12 بازدید