نمودار هزینه های پرورش میگو در یک شرکت پرورش میگو (کلرادو - آمریکا)

به نمودار زیر توجه کنید . صرف نظر از هزینه غذا که در این نمودار هم بیش از 60 درصد از هزینه ها را در بر گرفته ، هزینه لارو نسبت به نیروی کارگری ( Labor) بسیار ناچیز است.همچنین در گزارش پیوست این خبر که در سایت Shrimp News منتشر گردیده ، مصرف پروبیوتیک ( قرمز رنگ ) علیرغم سهمی اندک در هزینه های تولید موجب افزایش 30 درصدی تولید عنوان شده است . بر اساس این نمودار ، هزینه های تولید در مزرعه یاد شده را می توان به ترتیب اهمیت مربوط به غذا ، کارگر، تعمیر و نگهداری ، برق ، و در آخر لارو و پروبیوتیک ( تقریباً به یک نسبت ) دانست .

/ 0 نظر / 23 بازدید