کاربرد اینبریدینگ در اصلاح نژاد(3)

از این مطلب به بعد روشهای معمول در اصلاح نژاد از طریق خویشآمیزی( اینبریدینگ) را به همراه مزایا و معایبشان بررسی خواهیم نمود:

خویشامیزی والدین با نتاج(Parent-Offspring)

 این نوع اینبریدینگ برای افزایش سریع ضریب خویشآمیزی بین نتاج استفاده می شود.F (ضریب اینبریدینگ)در اولین نسل زاده ها(درحقیقت F2 ) معادل 25 درصد بوده و پس از 3 نسل به 50 درصد ارتقا می یابد.در نسل دهم ،ضریب اینبریدینگ 88.62 درصد خواهد بود.این روش خویشآمیزی ساده و ارزان است چرا که به تعداد کم مولد برای هر برنامه آمیزشی در هر نسل نیاز دارد(معمولاً جوانترین والد با یکی از نتاج برای آمیزش در نظر گرفته می شوند.).در واقع این نوع خویشآمیزی شکلی از لاین بریدینگ است که در آن بجای استفاده از یک والد طی نسلهای متمادی،تنها از هر والد در دونسل استفاده می شود.

یکی از مشکلات بکارگیری این روش ،در بعضی موارد ،این مسئله است که در بعضی از آبزیان،پس از یکبار تخمریزی ،مولد تلف شده و امکان بهره گیری از آن در نسل بعد وجود ندارد.در این مواقع از روش نگهداری گامتها به شیوه انجماد                                       (Cryopreservation)استفاده می شود.    

در شکل زیر فلوچارت این نوع آمیزش نمایش داده شده است.

 

خویشآمیزی بین Full-sibها:

Full-sibها به زاده هائی اطلاق می شود که هر دو والد آنها یکسان باشد.در جوامع انسانی و یا دام های بزرگ معادل این واژه" خواهران و برادران تنی" بکار برده می شود.

این نوع برنامه های خویش آمیزی ،ضریب اینبریدینگ را به اندازه خویشآمیزی والدین با نتاج افزایش می دهد.از طرفی از نظر سادگی و کم هزینه بودن نیز به همان شکل می باشد.

در شکل زیر نمودار این نوع آمیزش نشان داده شده است .اما این نوع خویشآمیزی نسبت به نوع والدین -نتاج از مزیت دیگری نیز برخوردار است .به عنوان مثال در اینبریدینگ Full-Sibها،بلوغ مولدین منتخب تقریباً هم زمان است و لازم نیست تا زمان بلوغ مولد جوانتر از نسل والدی نگهداری شود.از طرفی در این نوع خویش آمیزی دغدغه تلف شدن والد پس از تخمریزی برطرف می گردد.

به دلایلی که عنوان شد و به لحاظ سهولت ،هزینه پائین و افزایش سریع ضریب اینبریدینگ ،این نوع آمیزش را شاید بتوان رایج ترین شیوه خویشآمیزی در برنامه های اصلاح نژاد دانست.

/ 2 نظر / 50 بازدید
گل نرگس

موی کنان مویه کنان، چنگ و نای چنگ و نای. جامه دران مویه کنان، های و های، های وهای. این گل پرپر که چمن ندارد، کوی وکمر دشت و دمن ندارد. این سر و بر که نسترن ندارد، سوسن باغ و یاسمن ندارد. این تن گل که پیراهن ندارد، جان من است و جان به تن نداردسرو شهید من کفن ندارد. دل پی او پویه کنان وای و وای، وای و وای. موی کنان مویه کنان. چنگ و نای، چنگ و نای. باسلام وعرض تسليت ايام محرم خدمت شما دوست عزيز موفق باشيد خوشحال ميشم به منم سر بزنين.

منوچهر

مطلب خوبی بود خیلی خیلی متشکرم