کوسه والی(کوسه نهنگی) Whale Shark

این کوسه های غول آسا و آرام،در آبهای اقیانوسی سراسر جهان گزارش شده اند ولی هنوز هیچکس محل زادوولد آنها،مسیر مهاجرتشان و حتی تعداد تقریبی آنها را نمی داند. این کوسه ها نام خود را  مدیون جثه بزرگشان هستند .طول این کوسه ها حدود 20 متر و وزنشان 37 تن است.

/ 0 نظر / 56 بازدید