طوفان Rammasun

طوفان Rammasun در جنوب شرق آسیا آسیب های جدی به مزارع پرورش ماهی در این منطقه وارد نموده است.به گزارش  Fishsite در ویتنام و چین ،مزارع پرورش تیلاپیا و گربه ماهی دچار سیل گرفتگی شده و این وضعیت در مزارع تایلند نیز موجب بروز خسارت گردیده است.Fishsite پیش بینی می کند ،عوارض ناشی از این طوفان موجب افزایش قیمت در بازار آبزیان شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید