جهاد اقتصادی

 وقتی روزی  را به اسم مشخصی نامگذاری میکنند،معمولاً پاسداشت از مظاهر و مصادیق آن عنوان در روز تعیین شده بیش از پیش صورت میگیرد.پر واضح است وقتی هفته ای به نامی مزین شد(مثل هفته دولت)تمام طول هفته را اینچنین میگذرانند .حالا فرض کنید سالی به نامی ملقب گردد.منطق میگوید فرصت بیشتری برای پاسداشت مصادیق و مظاهر عنوان یاد شده داریم ،اما مثل تمام موارد منطقی مان اینبار نیز...

از وقتی مقام معظم رهبری سال 90 را سال جهاد اقتصادی نامیدند از سر تیتر نامه های ادارات تا پوسترهای رنگارنگ سازمانهای مختلف همه به همین عنوان تزئین شد اما چه سود که "هرچه بر دیوار باشد لاجرم از دل رود "(دنبال وزن و عروض وقافیه نباشید،شاعرش خود منم).در همین موضوع اگر خوب دقت کنید رابطه معکوس شعار را با شعور متوجه خواهید شد.کدام پیشرفت را در اقتصاد شاهد بوده ایم؟نگرانی ها را دریابیم یا آمار را؟حداقل در عرصه تولید آبزیان(بویژه میگو) نظری گذرا به آمار موجود می تواند مبیّن دلایل این دغدغه باشد.

سطح زیر کشت آماده تولید در استان خوزستان در سال 90 در حدود 1400هکتار بوده اما تنها 24 درصد از آن در سالجاری به زیر کشت رفته و در بوشهر این رقم به 31 درصد می رسد.این در حالی است که در برنامه پنجساله توسعه اقتصادی همه ساله ادارات و نهادها پیش بینی ها را تصاعدی اعلام کرده اند.پس دلیل این پس ماندگی(و نه عقب ماندگی)چیست؟چرا در سال جهاد اقتصادی حرکتی رو به جلو در این وادی نداشته ایم؟ما که پرورش دهنده داریم،لارو داریم،آمادگی تولید و یا واردات غذا را داریم،کارگر الی ماشاءالله.پس مشکل کجاست؟در حد دانسته هایم عرض میکنم.

"نقدینگی" ، "بازار" ،"بدهی انباشته".

اینها ترجیع بندهای معروف تولید را در کشورما تشکیل داده اند.اما برای رفع هریک از این مشکلات حتماً متولیانی نیز وجود دارد.متولیانی کارآشنا،متبحّر و البته پر حمیّت نسبت به وطن و دین و مردم و خاک و ابر و باد و آب و آتش و....خسته شدم، بگذریم.

این متولیان تن به کار نمیدهند؟استغفرالله.این متولیان کاربلد تولید را از قلم انداخته اند؟حاشا و کلّا.پس چه؟"این متولّیان همگرائی را فراموش کرده اند".این متولیان فراموششان شده در سال جهاد اقتصادی قرار نیست مردم کیسه بردارند مائده های آسمانی را برچینند بل باید "منابع موجود باز تعریف شوند" ،" منابع جدید تعریف گردد" ، "هر بخش و زیر بخش فرصتهای موجود خود را ارائه کند" و "هر نهادی با گریز از واگرائی ،با نهادهای دیگر همگرا گردد".

اگر عمری بود و فرصتی در اینخصوص در پستهای بعد بیشتر خواهم گفت.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید