اخبار شیلاتی

رهاسازی 45هزار بچه ماهیان گرمابی در استخرهای دو منظوره شهرستان قزوین

 

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران، به منظور بالا بردن فرهنگ مصرف آبزیان در سالجاری 45 هزار بچه ماهیان گرمابی درآب بندان ها و استخرهای دو منظوره کشاورزی این شهرستان رهاسازی شد.

بنابراین گزارش بچه ماهیان فوق با ترکیبی از گونه های مختلف فیتوفاگ (آزاد پرورشی )، بیگ هد، آمور (سفید پرورشی) و کپور معمولی است که از این تعداد ماهی 35 هزار بچه ماهی در استخر های دو منظوره بخش مرکزی و 10 هزار قطعه در استخرهای بخش طارم سفلی رها سازی شده است که  پیش بینی می شود  70 تن ماهی تا پایان سال از این استخرها برداشت شود.

گفتنی است با توجه به تولیدات مزارع آبزی پروری این شهرستان ، سالانه افزون بر 270 تن ماهی گرمابی در این شهرستان تولید خواهد شد.


آبزی پروران مازندرانی رتبه نخست تولید ماهیان گرم آبی را بدست آوردند

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران، معاون آبزی پروری اداره کل شیلات مازندران با اعلام مطلب فوق درجلسه کارشناسان این معاونت دربابلسرگفت: استان مازندران به جهت اقلیم مناسب از ظرفیت های بالقوه وبالفعل شیلاتی بالایی برخودار است که باتلاش و همت مضاعف آبزی پروران کارنامه درخشانی در فعالیت های شیلاتی استان دارد به طوری که آبزی پروران این بخش 41690تن ماهیان گرمابی تولید وروانه بازارکردند

محمدزاده ترکیب گونه های تولیدی را کپورنقره ای به میزان 25 هزار تن ،کپور معمولی 10 هزار تن ،کپورعلفخوار 4200تن ،کپور سرگنده 2518 تن ،اعلام وتصریح کرد: ارزش اقتصادی تولید ماهیان گرمابی در سال گذشته دراستان دراین بخش بیش از 135 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است که شیلات استان باتولید41690 تن رتبه نخست تولید ماهیان گرمابی کشوررابرای چندسال متوالی به خوداختصاص داده است.


 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید