چالش های توسعه آبزی پروری در کشور

یکی از ضروریات توسعه درهر صنعت ، آشنایی و همگامی دست اندرکاران آن فن با دانش روز در کنار تسلّط بر مبانی  سازو کارهای فنی سیستم مربوطه است .

بالطّبع پرورش میگو هم از این قاعده مستثنی نیست .هرچند پرورش میگو در ایران ( در مقیاس تجاری)، با تأخّر زمانی نسبتاً قابل توجهی در مقایسه با پیشگامان این فن در جهان ، آغاز شد با این حال این امر فرصتی بود تا تمامی جوانب نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت به شکل علمی و کارشناسی قالب ریزی شود . اما در طول زمان ، بنا به عللی  ، اصلاحات در این صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته و یا در بخش هایی فاقد پویایی مقتضی گردید که  به عقیده اینجانب ، مشکل اساسی توسعه صنعت در کشور ما نیز از همین جا آغاز شد . در این زمینه ، می توان به تفاوت رویکرد دولت سازندگی به تقویت حلقه های مختلف زنجیره تولید و در عوض ،  توجه  ناکافی دولت های پس از آن به بستر توسعه این صنعت اشاره نمود

به هر حال به طور خلاصه می توان برخی از علل کندی روند توسعه در صنعت پرورش میگوی ایران را به شرح ذیل عنوان نمود :

-          عدم انعطاف ساختاری در سیستم های پرورشی به واسطه رویکرد حداکثری تصمیم گیران و برنامه ریزان

-          وجود دیدگاه های صلب و سنتی در برخی مدیران این صنعت و اتخاذ رویکرد سلبی در برابر تغییر

-          عدم تنظیم رابطه بخش اجرا با نهاد تحقیقات بر اساس نیازهای توسعه زیر بخش

-          عدم توجه کافی و متناسب با شعارهای مبتنی بر توسعه در نزد متولیان

-          عدم تخصیص اعتبار لازم و هدفمند در جهت شکل دهی به ساختار توسعه منطقه ای

-          ضعف مدیران محلی در توجیه جایگاه آبزی پروری به عنوان اهرم توسعه مناطق محروم

-          عدم شکل گیری تشکّل های کارآمد آبزی پرور

-          عدم توجه کافی به آموزش و ترویج کارآمد

-          توسعه نامتوازن دراجزای مختلف زنجیره تولید

-          تعدد مراکز تصمیم گیری و بعضاً عدم تمرکز و ناهمگونی اهداف این نهادها در مسیر توسعه

-          انسجام و وابستگی درونی بالا در نظام تولید مجتمع محور

-          ماهیت ذاتی دوره تولید میگو در طول سال

-          مغفول ماندن ارزش غذایی میگو در خانوار ایرانی

-          عدم توجه بایسته به توسعه بازارداخلی

-          فقدان رقابت پذیری محصول تولیدی در بازارهای جهانی به دلایلی همچون بالا بودن هزینه تولید و عدم تنوع عرضه

-           توجه به نظام تصمیم گیری مرکز محور و فقدان رویکرد منطقه ای در فرآیند توسعه

/ 1 نظر / 50 بازدید
اکانت سه ماهه فيلترشکن فقط هزار تومان

اکانت سه ماهه فليترشکن پرسرعت فقط 1000 تومان www.gazvini.in خريد آنلاين و تحويل آني بدون محدوديت در اتصال بدون افت سرعت و کيفيت قابل استفاده در گوشيهاي اندرويدي و ايفون و کامپيوتر با خريد يک اکانت. از 5 سرويس ما استفاده کنيد Https - Ssl vpn - Inet - Socks www.gazvini.in