مدیریت خاک استخرهای آبزی پروری

claude E. Boyd را تقریباً تمام محققین علوم آبزی پروری و کسانی که بطور حرفه ای در شاخه های مختلف صنعت آبزی پروری اشتغال دارند می شناسند.تقریباً در تمامی مقالاتی که در ارتباط با آب و خاک در پرورش آبزیان نگاشته می شود ،ردی از مقالات جدید و یا قدیم آقای بوید دیده می شود.

یکی از کتابچه هائی که از آقای بوید در اینترنت منتشر شده ،کتابی است تحت عنوان"مدیریت کیفیت خاک بستر در استخرهای آبزی پروری".در این کتابچه،موضوعات مختلف مرتبط با خاک استخرهای پرورش آبزیان از مرحله احداث تا دوره پرورش مورد بحث قرار گرفته و از بین آنها نکات بسیار مفیدی را می توان استخراچ نمود که در عین علمی بودن ،بسیار کاربردی نیز می باشند.

در مقدمه این کتابچه راهنما میخوانیم:

همواره کنترل کیفی آب را یکی از مهم ترین جنبه های مدیریتی در استخرهای آبزی پروری میدانسته اند اما در عوض ،توجه کمتری به مدیریت کیفیت خاک بستردر این استخرها معطوف بوده است .این در حالی است که شواهد روزافزونی مبنی بر تأثیر قابل ملاحظه شرایط بستر بر کیفیت آب و تبادل مواد بین خاک و آب ، توسط محققین به دست میآید.به همین دلیل امروزه توجه بیشتری صرف مطالعه خاک بستر شده و آبزی پروران ،به دنبال کسب اطلاعات بیشتر مربوط به مدیریت بستر استخرهای پرورش آبزیان می باشند.

ترجمه این کتابچه آماده شده که آن را  از روز شنبه در بخش مقالات برای استفاده علاقمندان قرار خواهم داد.

پیروز باشید

مدیریت وبلاگ

قوام پور

/ 0 نظر / 4 بازدید