پرورش ماهی تیلاپیا در مزرعه بخش خصوصی

دو شنبه 6 مرداد 1393:بدنبال صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا در برخی مزارع شهرستان بافق، پرورش تیلاپیا در فصل پرورش جاری در مزرعه «ماهی پرور کویر» واقع در سایت آبزی پروری شهرستان بافق صورت گرفته است. 

بچه ماهیان تیلاپیای تک جنس تولید شده توسط مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور از اوایل فصل گرم به استخرهای خاکی این مزرعه معرفی شده و فعالیت پرورش با موفقیت انجام می شود. درحال حاضر میانگین وزن ماهیان پرورشی در این استخرها 270-200 گرم بوده و هیچ گونه تکثیر و تولید بچه ماهی در این استخرها مشاهده نمی شود. لازم به ذکر است که در ماهیان تیلاپیای دو جنس، فعالیت تکثیر طبیعی این ماهی در شرایط منطقه از وزن های 80 گرم به بالا مورد انتظار است و در مزرعه مذکور این فعالیت مشاهده نگردید.

در بازدید مورخ 6/5/93 نماینده فرمانداری ، مدیر جهادکشاورزی و مدیر محیط زیست شهرستان بافق از مزرعه ماهی پرور کویر، عدم وجود بچه ماهی تیلاپیا و تکثیرنشدن ماهیان پرورشی در استخرهای پرورش به تأیید بازدیدکنندگان رسید.


/ 0 نظر / 21 بازدید