آیا غذای ماهی سالمون حاوی رنگدانه است ؟

 

 

 

 

 

رنگ طبیعی گوشت ماهی آزاد ، قرمز / نارنجی است که در نتیجه وجود رنگدانه های کاروتنوئید ( عمدتاً استاگزانتین )حاصل می گردد .استاگزانتین یکی از ترکیبات آنتی اکسیدان است که به سلامت سیستم عصبی ماهی و افزایش باروری و رشد آبزی کمک می نماید .ماهی آزاد در محیط وحشی ، استاگزانتین مورد نیاز بدن خود را از طریق تغذیه از سخت پوستان کوچک تأمین می نماید ولی به طور طبیعی قادر به ساخت این ترکیب در بدن خود نیست . از این رو نیاز است تا در دوره پرورش با غذای مصنوعی نیز به منظور القای رشد و سوخت و ساز طبیعی ، این ماده به غذا افزوده گردد . استاگزانتین مصنوعی اضافه شده به غذا ، ساختاری شبیه به استاگزانتین طبیعی دارد .

/ 0 نظر / 24 بازدید