عروس دریائی jelly fish

حدود نیمی از انواع عروس های دریائی (و تقریباً تمامی گونه های ساکن اعماق این جانور) دارای خاصیت پرتوافشانی زیستی(Bioluminescence)هستند.این خاصیت که حاصل واکنشی شیمیائی است،سبب ترس ویا فریب موجودات شکارچی می گردد.

/ 0 نظر / 10 بازدید