تحریک شیمیائی در میگوها

میگوها بیش از آنکه تحریکات محیطی را از طریق حس بینائی خود دریافت کنند ،وابسته به دریافت شیمیائی یا Chemoreception هستند.این موضوع بویژه در خصوص تغذیه از اهمیت حیاتی بیشتری برخوردار است.مقاله ای که لینک آن در زیر برای استفاده علاقمندان قرار داده شده از منظر آناتومیک(و نه فیزیولوژیک)این موضوع را مورد بررسی قرار داده که امیدوارم مورد استفاده بازدیدکنندگان وبلاگ قرار گیرد.

تحریک شیمیائی در میگوها

/ 0 نظر / 9 بازدید