تاریخچه پرورش میگو در جهان(بخش دوم)

متن خلاصه شده از کتاب میگو(منتشر شده در سال 2010 توسط انتشارات دانشگاه ناتینگهام)

George W Chamberlin

ترجمه:علی قوام پور از Global Aquaculture Advocate

شماره سپتامبر/اکتبر 2011

شاهکار دکتر Fujinaga

اولین پیشرفتها در زمینه تکمیل چرخه حیات میگوهای خانواده پنائیده در اسارت،د سال 1934 در ژاپن بوقوع پیوست.در این سال ،دکتر موتوسا فوجی ناگا(که به نام دکتر هودی ناگا نیز شهرت دارد)رئیس مؤسسه یاماگوچی در ژاپن،موفق به القای تخمریزی در میگوی پنئوس ژاپونیکوس و سپس تفریخ تخم و پرورش لارو تا مرحله مایسیس گردید.در طول دو دهه پس از جنگ دوم جهانی ،فوجی ناگا،فنآوریهای بنیادین را در مراحل تخمریزی ،تکثیر لارو و پرورش میگو را تبیین نمود بطوریکه اکنون نیز همین فنآوریها،اساس تکنولوژی تکثیر و پرورش میگو را در سراسر جهان تشکیل داده اند.

به این دلیل ،فوجی ناگا را "پدر تکنولوژی پرورش میگو" و ژاپن را مهد این صنعت شناخته اند.

دکتر I Chio Liao مدیر کل پیشین انستیتو تحقیقات شیلاتی تایوان،که در سال 1968 دانشجوی دکتر فوجی ناگا در دوره دکترای تخصصی بوده، در مورد استاد خود چنین ابراز عقیده کرده است:

"دکتر هودی ناگا برای تز دکترای خود با عنوان"تولید مثل،رشد و پرورش میگوی پنئوس ژاپونیکوس" را به جای زبان ژاپنی ،به زبان انگلیسی منتشر نمود.این نکته در آن زمان بسیار نامتعارف و غیر معمول ، اما نشان دهنده دیدگاه جهانی او بود. به علاوه ایشان تلاش ویژه ای نمود تا دانشجویان ،کارشناسان و محققین بسیاری را تربیت کند تا مبانی این فنآوری را شکل داده و در سراسر جهان ترویج نمایند.در واقع رؤیای او ،تبدیل میگوی پرورشی به منبع غذائی قابل اتکا در سراسر جهان بود.".

دکترFujinaga(سمت راست) در کنار دانشجوی دوره دکترا I Chio Liao

/ 0 نظر / 65 بازدید