همزیستی اسکوئید و باکتری پرتوزا

 

اسکوئید دم کوتاه هاوائی با نام علمی (Euprymna scolopes) برای فریب دشمنان خود،در طول فعالیت های شبانه اش ،راهی بسیار هوشمندانه را برگزیده است.

این جانور،به این منظور از همزیستی با گونه ای از باکتریهای ویبریو به نام Vibrio fischeri بهره می برد که نوعی باکتری پرتو افشان بوده و روی سطح بدن اسکوئید زندگی میکند.پرتو افشانی این باکتری باعث می شود سطح زیرین بدن اسکوئید نمائی شبیه آسمانی پر ستاره ایجاد کند که در تاریکی شب در اعماق دریا شکارچیان موجود در اعماق زیرین را به اشتباه انداخته و شکارچیان بالاتر نیز عملاً چیزی مشاهده نمیکنند.این اسکوئید در طول روز حدود 95 درصد از باکتریهای همزیست خود را از بدن خود جدا ساخته و به زیر شنهای بستر فرو می رود تا تمام روز را به استراحت بپردازد.5درصد باقیمانده باکتری های ویبریو نیز تا شب فرصت دارند تکثیر شده و جمعیت خود را به تعداد لازم برای شبیه سازی منظره آسمان افزایش دهند.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید