استفاده از Raceway در مقابله با EMS

سامانه های پرورش در مخازن و کانال های آبراهه ای با مدیریت مناسب ،می توانند در پرورش پست لارو میگو تا رسیدن به سایز مطلوب ،پیش از ذخیره سازی در استخرهای پرورش ،مزرعه داران را یاری نمایند.در استفاده از Racewayها، که معمولاً با تراکم زیاد و بدون تعویض آب (Zero Water Exchange) انجام می شود، لازم است سطح ایمنی زیستی ارتقاء یافته ، کیفیت غذای مورد استفاده کیفیت بالایی داشته ،از پروبیوتیک استفاده شده و در انتقال دقت بالایی اعمال گردد.اخیراً Raceway ها در کاهش تأثیر بیماری EMS در مزارع پرورش مورد استفاده قرار گرفته اند.در کشور مکزیک ،هیچ گزارشی در خصوص بروز بیماری EMS در سیستم های آبراهه ای که با تراکم پائین ذخیره سازی شده و طول دوره نگهداری در Raceway را نسبت به دوره پرورش در استخر طولانی تر در نظر گرفته بودند ثبت نشده است.هدف گذاری در این دیدگاه،تعداد بیشتر برداشت در طول سال و  سایز پائین میگوهای برداشت شده بوده است...

متن بالا،بخشی از ترجمه مقاله ای است که به تازگی  در نشریه Global Aquaculture Advocate شماره March/April منتشر شده و از مزایای کاربرد سیستم Raceway(استخرهای آبراهه ای)حکایت دارد.

ازعلاقمندان دعوت می شود به منظور مطالعه ترجمه این مقاله لینک زیر را دنبال نمایند.

 

لینک دانلود مقاله

/ 0 نظر / 9 بازدید