وضعیت قیمت میگو وانامی در آندراپرادش هند

افت قیمت در سایزهای بزرگتر ، شاید لزوم کاهش طول دوره پرورش و امکان پرورش دو دوره در سال را در کنار مدیریت هزینه های تولید گوشزد می کنه:

منبع : شریمپ نیوز

/ 0 نظر / 44 بازدید