پروژه بزرگ آبزی پرور در کشورعمان

Qurun Aquapolis پروژه ای به ارزش یکصد و بیست میلیون دلار است که با یک شرکت عمران چینی جهت ساخت یک مزرعه پانصدت هکتاری پرورش توأم میگو و خیاردریایی در منطقه رأس الجیش در سیصد کیلومتری جنوب مسقط در طول دریای عربی از ماه مارس سال جاری اجرایی شده است.این پروژه در قالب سرمایه گذاری مشترک سازمان توسعه دریای عرب و بانک سهار مدیر صندوق توسعه عمان صورت پذیرفته است.

چشم انداز این سرمایه گزاری تولید حدود چهار هزار تن میگو و دو هزار تن خیار دریایی است.این پروژه شامل استخرها و کانال ها , ایستگاه پمپاژ,  موتورخانه, واحدفرآوری ,سردخا نه , تصفیه خانه پساب  ,زباله سوز ,کارخانه خوراک آبزیان ,کارگاه تکثیر میگو و خیار دریایی , خانه های سازمانی , ساختمان های اداری و اجرایی ,انبارها ,حراست ,  ساختمان ورزشی ، اماکن مذهبی و سایر امکانات مورد نیاز در یک زندگی اجتماعی امروزی است.

گزارشی که حدود دو ماه قبل از عقد نهایی قرارداد نیزمنتشر شده  به پرورش گونه های مونودن , ایندیکوس , خیار دریایی , گیاه سالی کورنیا ( یک گیاه خوراکی مقاوم به شوری ) ، صدف اویستر و سایر نرم تنان به صورت همزمان اشاره نموده است.

به جز ماهیت جذاب خبر و بویژه توجه همزمان به پرورش گونه های مختلف آبزیان در یک پروژه , نقشه انتشار یافته در خبرهای مرتبط است که با وجود تمامی هیاهوهای تبلیغاتی , نام  خلیج همیشه فارس را به خوبی نشان می دهد.

با تشکر از جناب دکتر بهبهانی جهت ارسال خبر

 
/ 0 نظر / 10 بازدید