تاثیر دما بر رفتار تغذیه ای میگوی پا سفید غربی ( litopenaeus vannamei )

تاثیر دما بر رفتار تغذیه ای میگوی پا سفید غربی ( litopenaeus vannamei )

 

                      دکتر کارلوس چنگ    دکتر چالور لیمسوان                                  

مترجمین :

علی محمد یاری مرضیه ناجی

منبع :

Global aquacultures advocate May / June 2012

خلاصه :

 در این بررسی، محققین ، عبور غذا از روده  میگوی وانامی را در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار داده اند.  همچنین مصرف غذا از سینی های غذا در چهارنوبت غذا دهی روزانه ، در شرایط مختلف دمائی آب،و در سامانه متراکم پرورش میگو توسط این افراد مورد بررسی قرارگرفته است . نتایج حاصل نشان می دهد که در دمای بیش ازºC 32  مصرف غذا توسط میگوها بسیار سریعتر انجام می شود .

با اینحال، سینی های غذادهی در دمای بالاتر از o31  سانتیگراد ابزار کارآمدی محسوب نمی شوند چراکهدر این دما  کل غذای توزیع شده در سینی، یک ساعت پس از غذادهی توسط میگوها مصرف می شود .

   با توجه به دمای محیط پرورش ( آب ) و  سایرعوامل ، سرعت مصرف غذا و

هضم آن توسط میگو متفاوت است .   مطالعه تأثیر دماهای مختلف آب بر فرآیند

تغذیه در میگوی Litopenaeus vannamei درتحقیق آزمایشگاهی و بدنبال آن

عملیات میدانی ذیل، توسط نگارندگان این مقاله  صورت گرفته است :

 پژوهش آزمایشگاهی :

      در پژوهشی که در آزمایشگاه دانشگاه کازت سارت ( Kasetsart

university ) تایلند انجام شد تعدادی  میگوی گونه وانامی، با روده خالی و

متوسط وزن 12 گرم در آکواریومی محتوی آب شور فیلتر شده قرار داده شدند

تا عبور غذا از روده آنها در دماهای 24 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 درجه

سلسیوس ، مشابه شرایط معمول دمائی در دوره پرورش میگو ، مورد ارزیابی

قرار گیرد. زمان طی شده در مراحل ذیل اندازه گیری و به ثبت رسید:

  • ·        زمان آغاز مشاهده غذا در روده  .
  • ·        زمانی که  نصف روده از غذا پر شود.
  • ·        زمانی که غذا کاملاً  روده ها را پرکرده و قبل از خروج مدفوع  .
  • ·        زمان آغاز خروج مدفوع از روده
  • ·        شروع مشاهده روده خالی
  • ·        زمان مشاهده روده کاملاً خالی

      مقدار غذای روزانه به میزان 3 % وزن بدن و بر اساس جدول غذادهی تهیه شده  توسط دانشگاه کازت سارت به میگوها داده می شد .به این ترتیب در هر وعده از وعده های سه گانه غذا دهی، میگوها به میزان یک درصد از متوسط وزن خود غذادهی می شدند. پیش از هر بار غذادهی ،پسماند ها  نظیر مدفوع ، پوسته میگوها و غذای مصرف نشده توسط سیفون جمع آوری می گردید.

نتایج آزمایشات :

           در اکثر تیمارها ، پنج دقیقه پس از بلع ، غذا  در روده های خالی

مشاهده شد  ولی اختلاف معنی دار در سرعت گوارش پس از این مرحله بود.

بعنوان مثال ، در دمای 24ºC ،پر شدن روده میگو 55 دقیقه بطول انجامید در

حالیکه در دمای 34ºC ،این زمان تنها 20 دقیقه  پس از  غذادهی ثبت گردید .

زمان شروع خروج مدفوع نیز با توجه به دما متفاوت  بود به طوریکه در    دمای

24ºC این زمان 105 دقیقه و در مقابل در دمای 34ºC این زمان 35 دقیقه پس از

بلع آغاز شد.این نتایج در جدول 1 مورد مقایسه قرار گرفته است .

تحقیق میدانی :

         بررسی  مصرف غذا در دماهای مختلف با استفاده از سینی های غذادهی ، در مزرعه پرورش میگوی The Golden Sunواقع در مائومینگ ، استان گوآنگ دونگ چین در فصول تابستان و پاییز سال 2010 انجام گرفت .           آزمایشات در 8 استخر به مساحت هر یک 0.25 هکتار انجام شد که با تعداد 150 قطعه میگو در متر مربع ذخیره سازی شده بودند. تحقیق از زمان تشدید افزایش مصرف غذا توسط میگوها (وزن متوسط حدود 6 گرم و غذا دهی به  میزان 3.5 درصد وزن بدن میگو)آغاز شده و در انتهای دوره  همزمان با برداشت میگوها  ( 14 گرم متوسط وزن بدن و غذادهی به میزان 2.5 درصد وزن بدن ) خاتمه یافت.     برای تعیین میزان غذای لازم در هر روز ،از جدول غذادهی روزانه استفاده می شد،  با اینحال در این خصوص نتایج بررسی سینی های غذا دهی در اولویت قرار داشت.

مقدار غذائی که  هر روز در سینی های غذا دهی ریخته می شد تنها 4درصد از کل غذای روزانه  بوده  و مابقی در سطح استخر توزیع می گردید . غذادهی  در ساعات 6 صبح ، 10 صبح ، 3 عصر و 6 عصر با توجه به دماهای مختلف و در مقادیر مساوی صورت می گرفت . قبل از توزیع غذا در هر وعده، دمای آب ثبت شده و میزان غذای مصرف شده در سینی ها و یا باقی مانده آنها، 1 تا 3 ساعت پس از هر وعده غذادهی موردبررسی و ارزیابی قرار می گرفت  . افزایش مقدار غذا تا سقف 30 % بیش از میزان توصیه شده در جدول غذادهی نیز انجام می گرفت .

نتایج دسته بندی شده در 3  محدوه دمایی مشخص  ( جدول 2 ) نشان می دهد که در دمای 32 تا 34 درجه سلسیوس ، هیچ گونه غذایی  در سینی غذادهی باقی نمی ماند ، در حالی که در بازه های دمایی 26 تا 28 و 29 تا 31 درجه سانتیگراد، مصرف غذا بر اساس مقدار غذای محاسبه شده(با مقدار اندکی باقی مانده در سینی) بوده است.   در این خصوص جدول شماره 2  اطلاعات تکمیلی را نشان می دهد .

غذادهی در دمای بالا :

          در دوره تابستانه پرورش ، در دمای 32 ºC و   بیش از آن   ، تکثیر بیش از

حد زی شناوران گیاهی مشاهده شد  که دلیل آن احتمالاً آزاد شدن عناصر

مغذی از غذا و انباشته شدن مقادیر زیاد مواد آلی در کف بستر بوده

است.بدنبال آن توده جلبکهای مرده در سطح آب دیده شد.   تحت این شرایط

وجود غذای اضافه  در استخر موجب افزایش ترکیبات سمّی  در کنار تکثیر

ویبریو و سایر باکتریهای بیماریزا و  متعاقب آن  ، بروز تلفات در میگوهای

پرورشی گردید .  شایان ذکر است که در برخی دیگر از استخرهای مزرعه که

خارج از پروژه حاضربوده و  غذادهی در آنها  فقط  3 بار در روز انجام می شد

،ضریب تبدیل غذایی( FCR و بازماندگی بهتری در مقایسه با استخرهای تحت

آزمایش  با غذادهی 4 بار در روز مشاهده شد که احتمالاً به دلیل حذف وعده

غذادهی ساعت 3 عصر، یعنی زمانی که دمای آب به بیش از 32 درجه سانتی

گراد می رسید بوده است.

 چشم انداز :

          یافته های متخصصین تغذیه دانشگاه کازت سارت با تکیه بر مشاهدات

صورت گرفته در این آزمایش نشان می دهد که مناسب ترین دما برای هضم و

جذب بهتر مواد مغذی توسط میگو های وانامی بین 29 و 31 درجه سانتی

گرادمی باشد  که با بهترین محدوده ضریب تبدیل غذایی( FCR)  مشاهده شده

در پروژه نیز منطبق است .    بر اساس آزمایشاتی که در این تحقیق انجام

گرفت ،در محدوده دمایی  24 تا 28 درجه سانتی گراد  گوارش غذا طی3 تا 4

ساعت بطول می انجامد که  نشان میدهد  فاصله بین وعده های  غذادهی 

میبایست  بین 5 تا 6 ساعت در نظر گرفته شود تا هضم و مصرف غذای هر

وعده بطور کامل صورت پذیرد.   از طرف دیگر در دمای بیش از  32ºC،میزان

مصرف غذا و گوارش آن سریعتر اتفاق می افتد اما افزودن مقدار غذا در این دما

این خطر را به دنبال دارد که مواد آلی در بستر استخر تجمع یافته و موجب بروز

شکوفائی بیش از حد زی شناوران گیاهی و تکثیر باکتری های بیماریزا نظیر

ویبریو گردد. نهایتاً در پایان این آزمایش مشاهده شدکه بعد از حذف وعده

غذادهی در دمای بالاتر از 32 درجه سانتیگراد ، وضعیت استخر و بطور کلی

شرایط تولید بهبود یافت.  

/ 1 نظر / 36 بازدید
کهن

سلام آقای دکتر مطالبتون مثل همیشه عالی است موفق باشین کهن