میگوی مانتیس

این میگوی مانتیس،ساکن آبهای اندونزی است. به عقیده محققین،نسل جدید DVD ها را باید از الگوی تشخیص نور در چشمان مرکب این جانور طراحی نمود چرا که بیشترین توان تمایز طول موج نور در چشم میگوی مانتیس تشخیص داده شده است.

این موجود ظریف شکار خود را با فشار بین چنگالهایش که قادر به خرد کردن قطعات شیشه هستند از پای در میآورد.

همه روزه با بازدید از صفحه دانش و فنآوری ،از آخرین اخبار علمی روز در زمینه علوم زیستی مطلع شوید.

/ 0 نظر / 39 بازدید