ماهی کاد و ترکیب ضد تومور

سایت اینترنتی Science daily  نوزدهم مارس 2013 :

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند اعلام کردند،پپتیدی از بدن ماهی کاد اقیانوس آرام جدا نموده اند که می تواند از گسترش تومورهای سرطان پروستات (و احتمالاً سایر انواع سرطان)جلوگیری نماید.

پروفسور حافظ احمد،استادیار گروه بیوشیمی و محقق مؤسسه تحقیقات محیط زیست و علوم دریائی مریلند می گوید:"استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان مواد ضد تومور ،از جمله روش های نوظهور و پر اهمیت در زمینه تحقیقات سرطان به شمار می آید. درک عملکرد این ترکیبات در بدن ،ما را موفق به ساخت غذاهائی می سازد که علاوه بر درمان سرطان ،به عنوان داروئی جهت ایمنو تراپی (درمان از طریق تقویت سیستم ایمنی) نیز بکار روند.اغلب افرادی که بواسطه ابتلا به سرطان جان خود را از دست می دهند در واقع تسلیم متاستاز یا همان هجوم سلولهای سرطانی به بافتهای خونی و لنفاوی مجاور تومور گردیده اند.به عنوان مثال در جریان سرطان پروستات،سلول های سرطانی به بافت کبد،ریه و یا استخوان هجوم می برند.این سلولها ،به ایجاد توده های توموری جدید پرداخته و در نهایت موجب غلبه سرطان بر بافت های شخص بیمار می شوند".

در این تحقیق مشخص شده که آنتی ژن TFD که یک دی ساکارید موجود در پروتئین ماهی کاد است ،در سطح سلول های سرطانی قرار می گیرد حال آنکه در سلول های سالم انسان ،این آنتی ژن بصورت مخفی باقی می ماند.

ماهی های قطبی،انواع مختلفی از گلیکو پروتئین TFD تولید می کنند که مانع انجماد خون در سرمای قطب می شود.در این مطالعه نوع خاصی از TFD به نام TFD100 جدا سازی شده است.این آنتی ژن،به گیرنده های galectin-3 (یا gal3) که توسط سلول های تومور پروستات به وفور تولید می شوند می چسبد.گالکتین-3  همان گیرنده ای است که در حالت متاستاز ،سلول های توموری را قادر می سازد به دیواره داخلی رگهای خونی متصل و تثبیت شده ،علاوه بر این ،سلول های T فعال را  که از جمله مؤثر ترین عوامل ایمنی بر ضد سلول های سرطانی هستند از بین می برد.اماچسبیدن TFD100 به گالکتین -3 باعث می شود سلول های سرطانی قادر به چسبیدن به دیواره رگ های خونی نبوده و نیز فعالیت آنها بر ضد سلولهای ایمنی T سرکوب گردد.

از آنجا که اتصال TFD با گالکتین -3 عاملی کلیدی در مرحله متاستاز تومورهای اپی تلیال به شمار می آید،میتوان امیدوار بود که TFD100 با عمل مهارکنندگی در این مرحله ،بر ضد متاستاز عمل نماید.

دست اندرکاران این تحقیق عقیده دارند ،ارائه یک رژیم غذائی مکمل حاوی پروتئین ماهی کاد به بیماران سرطانی ،شاید قادر باشد به بهبود این بیماران کمک نماید.

البته چنانکه یکی از همکاران پروژه نیز تأکید نموده؛هیچ داروئی به تنهائی قادر نیست  مسیر پیشرفت سرطان را سد نماید و به این منظور لازم است این تحقیقات بصورت چند جانبه انجام و تداوم یابد.

/ 0 نظر / 8 بازدید