گل پرپر ، کجا گیرم سراغت ؟

گل پرپر ، کجا گیرم سراغت ؟
صدای گریه می اید ز باغت
صدای گریه می اید شب و روز
که می سوزد دل بلبل ز داغت


بوشهر این روزها داغدار گلهای پرپری است که لرزه زمین بر دامان مظلومان آن دیار نشانده است.

بوشهریها،آشنایان دور و نزدیکم، چه شگفت در ابتدای سال مار،نیش زهرآگین این هرزه پلشت را تجربه می کنند.

دستم به نوشتن نرفت وقتی شنیدم "شنبه" ویران شده است،مردم کاکی هراسان از جنبش دوباره زمین ،خواب ندارند و خورموج و سنا و ...

دستم به نوشتن نمی رود وقتی بیاد می آورم که این خستگان روزگار ،دیگر بر تن خود جایی برای زخمی دیگر ندارند و باید به ناچار بر دل پاک و روشن خود،برایش جائی دست و پا کنند که این هم تاوان مهمان نوازی دل گرم و دوست داشتنی آن مردم است.

اشک که سرازیر می شود خشمش می آید از فرود بر زمینی که اینهمه بی رحم بود،ناگزیر بر گونه می ماسد که حسرت بردل بماند این گهواره جلاد،این مام فرزند کش .

بوشهر عزادار است. بوشهری بزرگ،ما را در غم خود شریک بدان، لرزه های گاه و بیگاه را به استواری گام هایت ببخش،پاینده باشی عزیز.

/ 0 نظر / 53 بازدید