پروژه بیوسفر 2

بیوسفر2 پروژه ای است که دست اندرکاران آن ، در اوراکل در ایالت آریزونا (آمریکا) از سال 2011 زیر نظر دانشگاه این ایالت در محیطی با ویژگیهای خاص ،تلاش دارند با شبیه سازی اکوسیستم های روی کره زمین درک صحیحی از حیات بر روی آن، جایگاه زمین در کیهان و سیستم های زنده در این کره خاکی به دست آورند.

به این منظور ، در آریزونا، زمینی به مساحت 1.27 هکتار انتخاب شده و در آن سازه هایی منحصر به فرد احداث گردیده به طوریکه در آن ها نوعی خودکفایی در تولید انرژی و غذا فراهم گردیده و سیستمی بسته ایجاد شده است.

در بیوسفر 2 ،اکوسیستم های مختلفی در مقیاس کوچک پایه ریزی شده است . این اکوسیستم ها عبارتند از :

-          یک اقیانوس کوچک

-          سواحل مرجانی

-          جنگل استوایی

-          بیابان  مه آلود 

-          ساختارهای زیرزمینی

-          جنگل حرّا

-          مرتع

-          زمین کشاورزی

-          و در نهایت محیط زیست مناسب اقامت انسان.

چنانکه گفته شد بیوسفر2 سیستمی بسته است که گرمایش و سرمایش آن توسط لوله کشی مجزای آب و از طریق سلول های خورشیدی تأمین گردیده و نیز مشکل انرژی در آن از طریق گاز طبیعی تولید شده در سایت مرتفع می شود.

/ 0 نظر / 78 بازدید