بسمه تعالی

تولید غذای حاوی پروتئین گیاهی جهت کاهش هزینه تولید غذای میگوی سفید غربی

دکتر خسرو آئین جمشید

رئیس پژوهشکده میگو کشور(بوشهر)

     میگوی وارداتی سفید غربی، بر اساس تحقیقات گوناگون انجام شده، بویژه در کشورهای تایلند و چین، امکان استفاده از پروتئین گیاهی بیشتر در جیره غذائی میگوی وانامی  وجود دارد. این قابلیت می تواند موجب کاهش هزینه تولید غذای پلت گردد. لذا پژوهشکده میگوی کشور با هدف کاهش هزینه های تولید غذا و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده میگوی پرورشی، در سال 1385 نسبت به تولید غذای پلت حاوی 6/6 درصد، 22 درصد و 42 درصد آرد کنجاله سویا با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی اقدام نمود. آرد کنجاله سویا از قیمت کمتری نسبت به منابع پروتئین حیوانی برخوردار بوده و استفاده از آن بویژه بجای آرد ماهی می تواند موجب کاهش قابل توجه هزینه تولید غذای میگو گردد. از این جیره غذایی جهت تغذیه میگوها در تانک های 300 لیتری استفاده شد. در هر تانک 300 لیتری، 30 عدد میگوی 10 گرمی رها شده و به مدت 2 ماه عمل پرورش ادامه یافت. برای تولید غذای پلت ابتدا مواد اولیه به خوبی آسیاب شده و در یک هم زن به مدت 15 دقیقه به صورت خشک هم زده شدند. میگوها به مدت 2 ماه و بطور جداگانه در تانک ها، با 3 نوع جیره و یک جیره رایج در بازار تغذیه شدند. میانگین افزایش وزن در جیره های حاوی 6/6 درصد، 22 درصد و 44 درصد آرد کنجاله سویا به ترتیب 89/5 گرم، 22/6 گرم و 19/6 گرم و در جیره کارخانه ای 42/6 گرم بود.  هزینه تولید جیره های حاوی پروتئین گیاهی در سال 6-1385 به ترتیب 7/16 درصد، 7/31 درصد و 7/46 کمتر از جیره کارخانه ای بود. با پیگیری های متعدد پژوهشکده میگو نهایتا در سال 1390 دستگاه های تولید غذای پلت جهت راه اندازی پایلوت غذای پلت در ایستگاه تحقیقاتی حله –بوشهر خریداری و نصب گردید. در طول سال 1391 تحقیقات متعددی برای افزایش ماندگاری جیره جدید انجام شده که منجر به افزایش ماندگاری جیره از 2 ساعت به 24 ساعت گردید. همچنین در چندین مرحله ساخت نیمه صنعتی جیره جدید انجام شد و در تانک های پرورشی مورد استفاده قرار گرفت.

دستگاه پرس پلت ایستگاه تحقیقاتی حلّه

مجددا با پیگیری های متعدد پژوهشکده میگو و حمایت معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر سرانجام در تاریخ 28/4/1392 برای بررسی تاثیر استفاده از جیره غذایی حاوی مقادیر زیاد پروتئین گیاهی (42 درصد آرد کنجاله ‏سویا)، لارو میگو ها در 3 استخر خاکی در سایت پرورش میگوی حله، هر یک به مساحت 4/0 هکتار و با تراکم  25 عدد پست لارو در متر مربع ‏ذخیره سازی شدند. برای تولید غذای ‏مورد نیاز از دستگاههای غذاساز مستقر در ایستگاه حله استفاده می شود.

/ 1 نظر / 21 بازدید
حمزه ساعدی

سلام واقعا عااااااالی بود مرسی