القاء تریپلوئیدی در میگوی پنئوس مونودون

سایت Shrimp News به تازگی خبری منتشر کرده که موضوعی ژنتیکی-میگوئی داره و از این نظر بسیار مناسب با این وبلاگه.

دانشمندان در استرالیا،موفق شده اند با استفاده از شوک شیمیائی در مرحله دوم تقسیم میوز،تریپلوئیدی را در تخم میگوی پنئوس مونودون القاء نموده و و سپس لارو حاصله را تا حدود 170 روز در استخر پرورش(که در متن گزارش  پست لارو 184 روزه عنوان شده)نگهداری و صید نمایند.در طول دوره پرورش،میگوهای تریپلوئید،با سایر افراد دیپلوئید جمعیت موجود در استخر از نظر وزن،بازماندگی،نسبت جنسی و خصوصیات ظاهری غدد جنسی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند.

در این گزارش ابتدا در صد تریپلوئیدی(تعداد لارو تریپلوئید از کل جمعیت زاده ها)83 درصد عنوان شده ولی این درصد پس از تبدیل به مرحله زوآ به 62 درصد کاهش یافته است.این نسبت تقریباً در ادامه مرحله لاروی ثابت باقی ماند(بین 60 تا 72 درصد)ولی نسبت نهائی در زمان صید برابر با 56درصد اعلام شده است.

دلیل کاهش درصد میگوهای تریپلوئید نسبت به زاده های دیپلوئید،حساسیت بالای تریپلوئیدها ذکر می شود که باعث کاهش بازماندگی آنها و در نهایت ،افت سهم جمعیتی آنها می گردد.

اما در پایان پروژه مشخص شد،وزن ماده های دیپلوئید به صورت معناداری بیش از سایرین است(45 گرم) ولی در مقابل وزن نهائی نرها اعم از دیپلوئید و تریپلوئید و ماده های تریپلوئید با یکدیگر تفاوت معنا داری نداشته است(به ترتیب 34، 32 و35 گرم).از طرفی چه نرها و چه ماده های تریپلوئید در زمان صید از نظر وضعیت سلولهای جنسی نسبت به دیپلوئیدها در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند بطوریکه در ماده های تریپلوئید اووسیت های کم و در نرهای تریپلوئیدنیز فقدان اسپرم در اسپرماتوفورها مشاهده گردید و در عوض هر دو جنس ماده و نر در میگوهای دیپلوئید حاوی اووسیت و اسپرم تکامل یافته در زمان صید بودند.

نسبت جنس ماده به نر در زمان صید در میگوهای تریپلوئید 1 ماده به ازای 1.625بوده است.

 گزارش حاضر،نخستین گزارش در خصوص تولید میگوهای تریپلوئید گونه مونودون در جهان می باشد.

/ 1 نظر / 33 بازدید
الناز

با سلام به سایت عاشقانه و تفریحی ما سری بزنید . دوست داشتید فعالیت کنید توی سایت و انجمن عاشقانه و ... و از امکانات سایت هم استفاده کنید و دوستان زیادی پیدا کنید ! پیشنهاد ما استفاده از مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم هست . یکبار سایت باز بشه دفعات بعدی سرعت لود سایت بیشتر میشه . با تشکر " دنا پاتوق" www.DenaPatogh.com