خسارات جنگ غزه به زیر بخش کشاورزی

جنگ در غزه در کنار تمامی تلفات و مصائب انسانی، به کشاورزان ،دامداران و صیادان این منطقه نیز آسیب جدی وارد نموده است.در گزارشی که امروز فائو منتشر ساخت، این خسارات سبب وقفه در تولید فرآورده های غذایی و تأثیر جدی بر معیشت مردم گردیده بطوریکه حتی پس از آتش بس نیز نیاز به کمک های خارجی  قابل ملاحظه خواهد بود.

طبق این گزارش، جنگ اخیر باعث بروز خسارت قابل توجهی به شکل مستقیم به 17000 هکتار از مزارع کشاورزی غزه ،زیر ساخت های کشاورزی،گلخانه ها،سامانه های آبیاری ،مزارع  دامپروری ،انبارهای علوفه و قایق های صیادی شده است.

گفته می شود در حال حاضر 64000 رأس دام نیاز فوری به آب و علوفه دارند تا حجم خسارت از وضعیت فعلی فراتر نرود.

البته در این گزارش  تأکید گردیده که عملیات نظامی در منطقه غزه ،مانع تخمین دقیق خسارات وارده شده و این امر می بایست پس از حصول آرامش نسبی محقق گردد.

در عین حال آسیب جنگ غزه به صنعت ماهیگیری این منطقه از 9 جولای تا 10 آگوست به میزان 234.6 تن معادل 9.3 درصد از صید سالانه در این منطقه برآورد گردیده است.حدود 3600 نفر از مردم غزه به کار صیادی اشتغال دارند که این تعداد در برگیرنده 12.6 درصد از شاغلین زیر بخش کشاورزی این منطقه است.بالطّبع مشکلات ذکر شده سبب مشکلات معیشتی فراوان برای ساکنین این منطقه جنگ زده (به لحاظ دسترسی به فرآورده های خوراکی و نیز قیمت این محصولات) در آینده خواهد شد.(منبع :www.thefishsite.com).

/ 0 نظر / 6 بازدید