تأثیر کشت توأم ماهی و میگو بر کنترل بیماری EMS

در کنفرانسی که به تازگی(9دسامبر2013)در ویتنام برگزار شد،برخی گزارشات از فیلی پین و تایلند حاکی از تأثیرمثبت پرورش توأم ماهی(تیلاپیا و سایر ماهی ها) با میگو بر کنترل بیماری EMS بوده است.هرچند مکانیسم عمل هنوز بوضوح مشخص نشده اما روش های محتمل به شرح ذیل ذکر گردیده است:

1-      ممکن است ویبریو (گونه باکتری مولد EMS)در برخی از زئوپلانکتونها متمرکز شده و تجمع پیدا نماید.مصرف این زئوپلانکتونها توسط میگو به بروز بیماری در این موجود خواهد انجامید حال آنکه ماهی های موجود در استخر قادرند با مصرف این زئوپلانکتون ها و خارج نمودن آنها از محیط استخر از این موضوع جلوگیری نمایند.

2-      به نظر می رسد بین تجمع جلبک های سبز-آبی و تکثیر ویبریو در استخر رابطه وجود داشته باشد.استفاده ماهیهای صافی خوار(Filter feeder)از این جلبک ها احتمالاً از تکثیر ویبریو خواهد کاست.

3-      برخی محققین،معتقدند موکوس ماهی ،دارای خاصیت آنتی بیوتیکی است.

در سیستم های توأمی که گفته شد،گونه های تیلاپیا،کپورنقره ای و آمور مورد استفاده قرار گرفته است(تناسب آمور و کپورنقره ای با میگوی آب شور قدری عجیب است).

منبع(Shrimp News)

/ 0 نظر / 19 بازدید