ستاره دریائی بیسکویتی Biscuit sea star

ستاره های دریائی از خانواده خارپوستان و رده ستاره سانان هستند که در بستر صخره ای و سنگی دریاها و اقیانوسها در سراسر جهان پراکنده اند.این جانوران به کمک پایک های کوچک خود در بستر دریا حرکت نموده و با فیلتر کردن آب از جانوران کوچک موجود در آن تغذیه میکنند.مهمترین و معروف ترین توانائی این جانوران ،ترمیم و نوسازی بازوهای قطع شده است.ستاره دریائی بیسکویتی یکی از انواع ستاره های دریائی است که زیستگاهش اقیانوس هند و آرام بوده و در شکل های گوناگون و زیبا در آبهای سواحل استرالیا و سنگاپور زندگی میکند.

/ 0 نظر / 16 بازدید