تصاویری از مزارع قفس های دریایی در چین، شیلی،کانادا و آمریکا

در دوره ریاست جناب دکتر صالحی بر سازمان شیلات ، شاهد تأکید و پیگیری مجدانه ایشان حول محور توسعه آبزی پروری دریایی به ویژه پرورش ماهی در قفس بوده ایم که البته قائم مقام سازمان ، آقای دکتر حقیقی ، نقش اصلی را در پیگیری این امر عهده دار بوده اند. اما همانگونه که بارها گفته شده ، یکی از مشکلات بزرگ شیلات و آبزی پروری در کشور ایران ، عدم تمرکز در تصمیم گیری و مدیریت این بخش است که به نوعی سبب بسیاری از ناهماهنگی ها در اغلب حوزه ها و مهم تر از آن رکود و وقفه چشمگیر در پیشرفت صنعت شده و خواهد شد .

از مشکلاتی که در بخش پرورش ماهی در قفس می توان به آن اشاره نمود پارامترهای  اعلام شده در خصوص مزارع قفس های دریایی از سوی سازمان نظام دامپزشکی است. موارد محیط زیستی را نیز اگر در کنار اعمال الگوهای یکسان برای پهنه های ناهمگون دریایی ( به ویژه در خصوص عمق استقرار) قرار دهیم ، مشخص خواهد شد که چقدر پیشرفت در این حوزه نیازمند کار توجیهی و تغییر نگرش دستگاه هاست . در این مطلب تعدادی تصویر مربوط به مزارع پرورش ماهی در قفس از کشورهای مختلف قرار داده ام. مطمئناً اگر این مزارع در کشور ایران قرار داشتند و یا کارشناسان بعضی دستگاه های نظارتی ما، قرار بود در خصوص آنها تصمیم گیری کنند ،  این مزارع اکنون وجود خارجی نداشتند ، به فاصله قفس ها و مزارع مربوط به آنها از یکدیگر ، منطقه استقرار و تنوع شکل قفس ها توجه کنید و سپس نرماتیوهای کشور ایران را در این موارد مشاهده نمایید تا بیشتر متوجه عرض بنده شوید: 

/ 2 نظر / 64 بازدید