راهکاری جهت مقابله با EMS

بر اساس گزارش سایت خبری Shrimp news،گروهی از محققین دانشگاه مشهورKasetsart در تایلند موفق شده اند،راهی جهت ایجاد تأخیر در بروز مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری مرگ زودرس(EMS) در میگوهای مبتلا بیابند.

این روش درمان مبتنی بر استفاده از مشتقات پلی فنل در غذاست که سبب کاهش بارباکتریایی موجود در دستگاه گوارش میگو شده و باعث میگردد این میگوها حداقل تا رسیدن به وزن 12.5 گرم(80 قطعه در هر کیلو)زنده بمانند.البته این راهکار میبایست در کنار مدیریت بهینه پرورش مورد استفاده قرار گیرد .

از سوی دیگر باید گفت ،هرچندحتی با استفاده از این روش نیز حاشیه سود پرورش دهندگان درگیر با این چالش تأمین نمی شود اما حداقل ضرر کمتری متوجه آنها خواهد شد.

ضمنا در لینک زیر اطلاعاتی در خصوص مکانیسم اثر این بیماری و تأثیر آن بر صنعت پرورش میگوی تایلند از سایت http://stream.wsj.com ارائه شده است.

لینک دانلود

/ 0 نظر / 11 بازدید