گزارش فائو2010: بخش صید(قسمت اول -شناورهای صیادی)

در زمینه شناورهای صیادی ،در سطح جهان در سال 2008 تعداد 4.3 میلیون فروند شناور صیادی فعال گزارش شده است .این تعداد از زمان آخرین گزارش FAO که در حدود یک دهه قبل ارائه شد(1998) افزایش قابل ملاحظه ای نشان نداده است .

59 درصد از این تعداد شناور صیادی موتور دار و 41 درصد دیگر فاقد موتور و سنتی هستند که سهم آسیا از این شناورهای فاقد موتور 77 و آفریقا 20 درصد میباشد.البته در تعداد شناورهای فاقد موتور و سنتی ،حدود 4 درصد کاهش را ظرف دهه گذشته (از 1998 تاکنون) شاهد بوده ایم .

از میان شناورهای موتور دار نیز سهم آسیا 75 درصد ، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 8 درصد،آفریقا 7 درصد و اروپا 4 درصد می باشد.

 در طول یک دهه گذشته 53 درصد از کشورهای اروپائی تعداد شناورهای خود را کاهش داده و تنها 19 درصد از این کشورها تعداد شناورهای صیادی فعال خود را افزایش داده اند.

در آمریکای شمالی تعداد شناور صیادی فعال ثابت مانده ولی در منطقه شرق نزدیک 4.6 درصد افزایش شناور را شاهد بوده ایم(شرق نزدیک کشورهایی از شمال آفریقا و خاورمیانه منجمله ایران را در بر میگیرد).در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ،آفریقا  و آسیا در اغلب کشورها تعداد شناورها افزایش یافته است.

 

/ 0 نظر / 51 بازدید