مطالعه چالش های اقتصادی موجود درتوسعه پایدار صنعت تکثیر وپرورش استان خوزستان

مطالعهچالشهایاقتصادیموجوددرتوسعهپایدارصنعتتکثیرو

پرورشمیگویاستانخوزستانوبررسیراهکارهایموجود

نوشته :

سرکار خانم دکتر جلیلی

مهندس بهنام برومند

مهندس مرتضی سوری

افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به رشد جهان از طریق بازسازی ذخایر دریایی، تولید پروتئین و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد.در سال های آتی تولید از طریق آبزی پروری به ویژه گونه های نظیر میگو رشد دو رقمی خواهد داشت و تولید آبزیان دریایی به عنوان منبع اصلی منابع پروتئینی خوراکی، پیشی خواهد گرفت. بر اساس برآوردهای فائو در صورتی که مصرف سرانه آبزیان ثابت بماند، در سال 2030 چهل میلیون تن بیش از تولید کنونی، مورد نیاز جامعه بشری برای تامین پروتئین از منابع گوناگون آبزی خواهدبود. صنعت پرورش میگو در ایران صنعت نوپایی است که در سال های اخیر با چالش های زیادی روبرو بوده است. : در حوزه مسائل اقتصادی داخل کشور عوامل متعددی وجود دارند که باعث بالارفتن قیمت تمام شده میگوی پرورشی می گردد. پاره ای از عوامل تاثیر گذار که خارج از کنترل تولیدکننده است. .مناسبات شرایط اقتصادی داخلی و جهانی، مسائل اقتصادی داخل کشور، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و کمبود سرمایه گذاری خارجی بخشی از چالش های اقتصادی موجود در این صنعت معرفی شده اند.

آنچه در بالا آمد چکیده مقاله ای است تحت عنوان "مطالعهچالشهایاقتصادیموجوددرتوسعهپایدارصنعتتکثیروپرورشمیگویاستانخوزستانوبررسیراهکارهایموجود" که توسط تنی چند از دوستان اینجانب و خبرگان فن پرورش میگو در استان خوزستان به رشته تحریر در آمده و در نخستین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران ، اردیبهشت ماه 94 ، ارائه گردیده است .

از آنجا که توسعه آبزی پروری در ایران ، دغدغه بسیاری از مسئولین اقتصادی بوده و در این مقاله نیز به خوبی به برخی مشکلات این امر اشاره شده است ، سرکار خانم دکتر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ، به درخواست اینجانب ، نسخه ای از مقاله یاد شده را به وبلاگ ارسال فرمودند و بنده نیز لینک دسترسی به متن آنرا ذیل همین مطلب برای علاقمندان به موضوع ، قرار داده ام .امید که مورد پسند بازدید کنندگان فرهیخته این وبلاگ واقع گردد :

لینک دانلود

/ 1 نظر / 25 بازدید
نیلوفر

انصافا سایت خیلی خیلی خوبی دارین