بازخوانی یک مشکل :اختلاف سایز در میگوهای پرورشی چوئبده(بخش اول)

عزیزانی که طی وبگردی های خود ،التفاتی هم (بزرگوارانه)به این وبلاگ دارند،به خاطر می آورند که در پایان دوره پرورش میگو 92، از مشکلی سخن به میان آوردیم به این مضمون که یکی از نگرانی های  پرورش دهندگان در این دوره از جهت اختلاف سایز میگوها بود و عرض شد که در اینخصوص پروژه ای در طول دوره پرورش توسط شیلات تعریف شد که طی آن از استخرهای پرورش سایت نمونه هایی اخذ شده و شاخص های آماری مرتبط با اختلاف سایز اندازه گیری و اعلام گردید.

اما فارغ از معنادار بودن یا نبودن این نتایج، ظاهر امر، وجود اختلاف سایز را تأیید می نمود.به همین دلیل لازم دانستم (در حد بضاعت فنی و اطلاعات شخصی) در این خصوص مطالبی را مطرح نمایم.

نخستین موردی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود،وجود این اختلاف سایز از دوره تکثیر است.به عبارتی اغلب پرورش دهندگان عقیده دارند این اختلاف سایز ریشه در عدم یکدستی و یکنواختی سایز پست لاروها در هنگام ذخیره سازی داشته است.

هرچند این آیتم (بر اساس ارقام متوسط حاصل از فرم های تحویل لارو) کمتر از 15 درصد و اغلب حتی کمتر از 10 درصد بوده ،با اینحال میتوان دلایل اصلی این وضعیت را به شرح ذیل عنوان نمود:

- عدم جمع آوری ناپلی توسط نور:این موضوع سبب می شود ناپلی های ضعیف نیز به همراه قوی ترها به مخزن لاروی راه یابند.هرچند اختلاف سایز ناشی از این مسئله در دوران پست لاروی بسیار اندک است(چرا که در مراحل دگردیسی ،اغلب این لاروهای ضعیف حذف می شوند)اما در دوحالت تجمعی و کانیبالیسم این میزان واریانس قابل ملاحظه خواهد بود.

- مدیریت ضعیف تغذیه در دوره لاروی

- ضعف ژنتیکی ناشی از خویش آمیزی(Inbreeding)

- مخلوط نمودن موجودی دو و یا سه مخزن لاروی :بعضا مدیران تولید به منظور سهولت در مدیریت بخش لاروی ،مخازن دارای تراکم پائینتر را(بدون توجه به علت بروز کاهش در بازماندگی و یا مشاهده تلفات) با یکدیگر مخلوط نموده و همین موضوع سبب افزایش اختلاف سایز می گردد.

- مخلوط نمودن موجودی دو مخزن(هم سن ولی با تراکم متفاوت) به منظور تکمیل محموله پست لارو

- ReStock یا ذخیره سازی مجدد (تکمیلی) مدتی پس از ذخیره سازی اولیه (به هر دلیل).

- استفاده از ناپلی های تولید شده در ابتدای فصل،زمانی که هنوز ساختار فیزیولوژیک و متابولیک مولدین کارایی کافی و مطلوب خود را به دست نیاورده است:هرچند ناپلی های تولید شده در ابتدای فصل به علت تعداد اندک ،قابل ذخیره سازی و مدیریت نیستند با اینحال بعضاً تمایل دارند بررسی تغییر مراحل لاروی را در این لاروها مشاهده کنند و با افزایش سن لارو و تغذیه انجام شده،مدیران تکثیر تمایلی به حذف آنها نشان نمی دهند.

اعتقاد بر این است که عمده اختلاف سایز ناشی از تکثیر، در اوزان بالاتر از 7 گرم به تدریج کاهش می یابد هرچند بنده رفرنس مکتوبی در این مورد مشاهده نکرده ام.

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
milad

سلام وبلاگم رو بهتون معرفی میکنم. خوشحال میشم بهم سر بزنین و پست هامو دنبال کنین. اگه یه موقع از وبلاگ خوشتون اومد میتونین لینک کنین و به دوستاتون معرفیش کنین. روز معلمه خوشحال میشم تو یکی دو جمله حتی یه تبریک خالی تو کامنت هاي پست "روز معلم" به معلم های دلسوز بگین روزتون مبارک. منتظر حضور گرمتون هستم ممنون.