اژدهای برگدار دریائی Leafy Sea Dragon

اژدهای برگدار دریائی شباهت عجیبی به گیاهان و جلبکهای دریائی دارد .این جانور ساکن آبهای ساحلی استرالیا بوده و از سخت پوستان ریز و دیگر زئوپلانکتونها تغذیه میکند.

لاروهای اژدها،توسط جنس نر از چهار تا شش هفته نگهداری  و سپس در محیط رها می گردند.

/ 0 نظر / 21 بازدید