بازخوانی یک مشکل:اختلاف سایز در پست لاروهای میگو چوئبده(بخش دوم)

 

پس از ذکر مواردی که به نظر می رسید بیشتر سبب بروز اختلاف سایز در میگوها در مراکز تکثیر باشند،بد نیست عواملی را که در مزارع پرورش در سال گذشته باعث تشدید و یا حداقل حفظ اختلاف سایز شدند نیز بطور اجمال مورد بحث قرار دهیم.

در این میان ،قطعامی توان از مدیریت تغذیه (به عنوان متهم ردیف اول) نام برد.البته نه به این معنا که مدیریت تغذیه اعمال شده توسط مدیر مزرعه دچار نقصان باشد بلکه عامل اصلی را میتوان در این زمینه،بادهای شدیدی دانست که ظرف 40 روز ابتدای دوره در سال 92سبب شد در اغلب مزارع پرورش سایت،غذادهی تنها از روی یک دایک ممکن گردد.این موضوع ،توزیع نامتقارن غذا و در نتیجه اختلاف سایز بین میگوها را تا حد زیادی باعث گردید.شاید به همین دلیل بود که اختلاف سایز در استخرهای دارای غذاپاش بسیار سریع تر از سایر استخرهای سایت کاهش یافته و در انتهای دوره نیز تقریباً از میان رفت.به نظر می رسد بهترین راه غذادهی در این موارد،استفاده از قایق غذادهی باشد.

در کنار این عامل می توان از دمای پائین آب در ابتدای دوره نیز یاد کرد بطوری که طبق مستندات،در بیست روز ابتدای فصل(27 اردیبهشت تا اواسط خردادماه)دمای آب تنها در 3 روز بیش از 25 درجه گزارش شد.این موضوع اگرچه برای تمام میگوها دارای اثری یکسان است اما حداقل در حفظ اختلاف سایز مؤثر می باشد.

همانگونه که در قسمت پیش نیز ذکر شد،ذخیره سازی مجدد و سن بالای پست لاروها را نیز بایستی در این میان از عوامل اصلی در بروز و یا تشدید اختلاف سایز قلمداد نمود.بخش زیادی از محموله های پست لارو خروجی از کارگاه های تکثیر چوئبده در اواخر دوره ذخیره سازی در سال 92دارای سنین بیش از 15 روز(Pl15 و بالاتر)بودند.این پست لاروها غالباً در مزارعی ذخیره سازی گردیدند که آماده سازی در آنها با تأخیر(نسبت به مزارع دارای سابقه فعالیت بیشتر)انجام شد و به همین لحاظ تا زمان آمادگی کامل جهت ذخیره سازی وقفه زیادی بروز نمود.به علاوه به دلایلی ،بعضی از مزارع اقدام به ذخیره سازی مجدد پست لارو در استخرهای ذخیره سازی شده نمودند که همین امر در تشدید اختلاف سایز در میان پست لاروها تأثیر زیادی داشت.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سام

سلام تونستید بیاید سایت ما هم مطلب زیر رو هم ببینید و نظر بدید شاید شما هم ترغیب شدید زنگ بزنید 162 و اعتراض کنید http://jbums.ir/2014/05/iron/