آبزیستان Abzistan

وبلاگ شیلات،آبزی پروری و علوم زیستی

دینو فلاژله ها Dinoflagellates
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٦   کلمات کلیدی:

این جفت سلول زیبا از جلبک های دینوفلاژله(رده دینوفیسه)هستند.

دینوفلاژله ها همگی تک سلولی وغالباً اتوتروف می باشند.از خصوصیات بارز آنها وجود دو تاژک ،یکی طولی در بخش خلفی برای به عقب راندن آب و دیگری عرضی در اطراف سلول است که در حرکت دورانی رو به جلو نقش اصلی را ایفا میکند.بعضی از انواع دینوفلاژله ها سموم جلبکی از خود ترشح میکنند که سبب انواع مسمومیت ها در آبزیان و انسان می گردد.