آبزیستان Abzistan

وبلاگ شیلات،آبزی پروری و علوم زیستی

پروانه ماهی Butterfly fish
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٤   کلمات کلیدی:

از مناظر جالب درسواحل اطراف جزایر مرجانی،مشاهده پروانه ماهی هاست که با پوزه خود سطح مرجانها را برای یافتن پولیپ ،کرم و سایر بیمهرگان آبزی       می کاوند.