آبزیستان Abzistan

وبلاگ شیلات،آبزی پروری و علوم زیستی

بازسازی ذخایر چنانکه هست و چنانکه باید باشد(بخش پایانی)
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸   کلمات کلیدی: میگو ،بازسازی ذخایر ،ژنتیک آبزیان ،ژنتیک جمعیت

 

 

 

از دیگر معایبی که میتوان در خصوص پروژه های بازسازی ذخایر میگو(و مشخصاً پنئوس سمی سولکاتوس در خوزستان ) برشمرد و شاید از فرط تکرار نخ نما شده باشد،مکان،زمان و شیوه رها سازی لارو تولید شده است.

جهت تسهیل در روند بحث،مایلم این بخش را به زیر بخش هائی تقسیم نمایم و هریک را به فراخور وضعیت موجود مورد نقد قرار دهم.پیشاپیش نیز این نکته را عرض میکنم که اگر در این بحث نهاد یا بخش اقتصادی ،تحقیقاتی یا اجرائی خاصی روی سخن را متوجه خود دید،آن را صرفاً در قالب بحثی کارشناسی تعبیر نموده و مخالفان یا موافقان، نظرات اصلاحی خود را در این زمینه در وبلاگ منعکس نمایند.

-          لزوم  تعیین محدوده و مسیر مهاجرت گونه میگوی پنئوس سمی سولکاتوس  توسط پژوهشکده میگوی کشور  

در حال حاضر دقیقاً مشخص نیست رها سازی میگوی پنئوس سمی سولکاتوس با وزن یک گرم در موعد اعلام شده و در آبهای هندیجان ،تا چه حد از دقت و صحت برخوردار بوده و بر پایه نتایج تحقیقات هست یا نه؟به عبارتی در همین سئوال چند مشکل بروز مینماید:

آیا تعیین وزن یک گرم برای لارو تحویلی در فصل زمستان(بدون امکان نرسری در استخر خاکی) از نظر فنی دارای پشتوانه است؟

آیا موعد رها سازی بچه میگوی 1 گرمی در فصل زمستان است؟

آیا محل زمستان گذرانی بچه میگوهای یک گرمی پنئوس سمی سولکاتوس ،در زیستگاه ساحلی هندیجان است؟

-          لزوم برآورد کمّی از نتیجه میزان نتیجه بخش بودن پروژه های بازسازی ذخایر

سالانه چند درصد ازلارو رها سازی شده به جمعیت ذخایر وحشی افزوده می شود؟

چه روشی جهت برآورد نتایج حاصل از پروژه های بازسازی ذخایر پیش بینی گردیده است؟