آبزیستان Abzistan

وبلاگ شیلات،آبزی پروری و علوم زیستی

این چه رازیست که هر بار بهار/با عزای دل ما می آید؟
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٤   کلمات کلیدی:

امسال ،بهار من با خزان یک بزرگوار آغاز شد.بزرگی تکرار ناشدنی.

امسال ،من بهار را با وداع یک عزیز به نظاره نشستم .عزیزی که همواره دستان گرمش و قامتش(هرچند تکیده)،در برابر طوفان مصائب ،ستون و پناهم بود.فرشته ای که نام مبارک پدر را بر خود داشت.

باری ،هر آمدنی را شدنی است و هر حیاتی را مماتی.

امید که خیل رفتگان این بهار(و از میان آنها عزیز سفر کرده من نیز) با خوبان محشور گردند.آمین یا ربّ العالمین.