آبزیستان Abzistan

وبلاگ شیلات،آبزی پروری و علوم زیستی

دو خبر از هند و تایلند
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی: تایلند،هند ،سیل ،پرورش میگو وانامی

خبر اول : سیل اخیر در کشور تایلند به دلیل محل وقوع، تاثیرات متفاوتی بر پرورش میگوی آب شور و شیرین در این کشور گذاشته است.نقشه زیر موقعیت مناطق سیل زده را نشان می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود ،سیل مناطق مرکزی تایلند را در برگرفته که محل تجمع مزارع پرورش میگو آب شیرین بوده ،حال آنکه مزارع میگو آب شور اغلب در نقاط حاشیه ای که در نقشه بخوبی نشان داده شده واقعند.مایکل نیو،از صاحبنظران برجسته در زمینه تکثیر و پرورش میگو،با توجه به آمار تولید پرورش میگو آب شیرین در ناحیه مرکزی تایلند در سال 2009(بالغ بر 32000تن)،خسارت سیل را بر این منطقه قابل ملاحظه و چشمگیر پیش بینی نموده است.

خبر دوم:پرورش دهندگان میگو در استان آندراپرادش ،قلب پرورش میگوی هند،به واسطه سود بیشتری که از بابت پرورش گونه وانامی نسبت به مونودون عایدشان می شود،گونه پرورشی را به وانامی تغییر داده اند.با اینکه  اداره نظارت بر آبزی پروری ساحلی(CAA) در ایالت آندراپرادش تنها برای 4000هکتار از مزارع(240 مزرعه)مجوز پرورش این گونه غیر بومی را صادر کرده،سطح زیر کشت وانامی در سالجاری چیزی حدود 12000هکتار بوده است.اما مزارعی که بطور غیر قانونی اقدام به پرورش وانامی کرده اند ،برای گریز از جریمه اداره نظارت،محصول میگوی خود را از طریق مزارع دارای مجوز راهی بازار میکنند. 

منبع:Shrimp News ششم نوامبر 2011