آبزیستان Abzistan

وبلاگ شیلات،آبزی پروری و علوم زیستی

ظرفیت توسعه شیلات :عامل مجهول در معادلات توسعه(2)
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٩   کلمات کلیدی: توسعه آبزی پروری

در مطلب قبل ،بحثی را آغاز کردم با هدف بررسی ظرفیت توسعه شیلات به عنوان عاملی مجهول در معادلات کلان توسعه ،  و در ادامه بنا دارم وجود این مسئله را در کنار آنچه به نظر اینجانب راه حلّ نه چندان پیچیده این مشکل خواهد بود در حد حوصله وبلاگ مورد بررسی قرار دهم. 

شاید نخستین فرضی که از پس مشاهده رشد نسبتاً کند زیر بخش شیلات و آبزی پروری در کشور در ذهن هر بیننده ای نقش می بندد،فقدان عرصه مناسب در اینخصوص باشد.اما  در حقیقت این موضوع، ریشه در تفکر سنّتی نهادهای متولی،عدم برآورد صحیح از ظرفیت های موجود و عدم تعامل بین بخشی داشته است.

هرچند منصفانه تر آن است که شرایط موجود آبزی پروری ایران را با همه مسائل و مشکلات مبتلا به،با مقتضیات زمان ورود صنعت به کشور سنجیده و سرعت رشد آن را بر این اساس برآورد کنیم اما قطعاً در شرایط حاضر و با مشاهده رشد سریع جهانی این صنعت ،منطقی تراست که بجای دلخوش بودن به وضعیت موجود ،به مشکلاتی بیندیشیم که موجب رکود در روند توسعه این صنعت در ایران  گردیده است.به بیان دیگر شاید بهترآن باشد که در عوض رضایت به پیشگامی درآبزی پروری به حفظ یا تلاش در دستیابی به جایگاه برتر خود در منطقه بیندیشیم.در راستای این مهم نخست ضروری است به این نکته پرداخته شود که آیا عرصه آبزی پروری ایران اصولاًپتانسیل توسعه سریع را در خود داشته  یا خیر و اگر پاسخ مثبت است اینبار پرسش را معطوف به چرائی این رکود و مکانیسم های منجر به آن سازیم.

به عقیده اینجانب اعتقاد به اینکه آبزی پروری کشور فاقد ظرفیت های لازم جهت توسعه سریع باشد از اساس مردود است چرا که تنوع منابع آب و خاک در ایران ظرفیت توسعه آبزی پروری را به نحو مطلوبی فراهم نموده است. بهره مندی کشور از نوار ساحلی طویل در شمال و جنوب،دشتهای پهناور و بعضاً بایر و منابع آبی داخلی با تنوع پارامترهای فیزیکو شیمیائی این ادعا را به راحتی اثبات می سازد.اما علیرغم این ظرفیتها،قرار گرفتن بخش اعظم ایران در اقلیم گرم و نیمه خشک،شرایط ویژه ای را بر توسعه صنعت آبزی پروری حاکم ساخته است .شرایطی که بی شک بر سیستم و فنآوری های آبزی پروری در این منطقه اثر گذار خواهد بود.محدودیت دسترسی به آب شیرین و لزوم مدیریت دقیق این منابع ،ضرورت اتکاء بر تکنولوژی های مبتنی بر صرفه جوئی در مصرف آب را برجسته می سازد.در این راستا،در دهه های اخیر ،فنّآوری های متنوعی در سطح جهان مورد آزمون و اجرا در سطح تجاری و اقتصادی قرار گرفته که نتایج آنها بعضاً چشمگیرنیز بوده است.سهم کشورما اما از این تکنولوژی ها بسیار اندک و ناچیز و صرفنظر از بعضی موارد در زمینه ماهیان سردابی (که میزان موفقیت آنها را می بایست اهل فن بررسی کنند)در حد صفر است.

در عوض چهره عمومی سیستم های مورد استفاده در آبزی پروری کشور را روش نیمه متراکم تشکیل می دهد که به عقیده اینجانب در انتخاب آن ،سطح مدیریتی و هزینه مربوط به نهاده ها وجه غالب را داشته و کمتر به میزان آب مصرفی و تولید در واحد سطح اعتنا شده است.

از طرفی نوع نگاه به این مقوله بخصوص در سطوح تصمیم سازی از دو ویژگی برخوردار بوده :نخست نگاه سنتی و دوم حفظ وضعیت موجود.

نگاه سنتی به آبزی پروری بیشتر بطور غیر مستقیم ناشی  از واگرائی نهادهای متولی و نظارتی در زمینه آبزی پروری است.از این نظر با قاطعیت میتوان گفت اغلب کارشناسان و مدیران شیلاتی با فنّآوری های نوین در بخش های مربوط به خود آشنا هستند اما اینکه این علم (به روش های جدید و روزآمد )تا چه حد در مرحله اجرا،مجوز پیاده سازی را دریافت خواهد نمود کاملاً بستگی به دید ارگانهای نظارتی فرابخشی نظیر امورآب،محیط زیست،منابع طبیعی و دامپزشکی دارد که متأسفانه به دلیل واگرائی و عدم ارتباط متقابل  نهادهای مرتبط ،این دیدگاه، قدیمی و به دور از واقعیت های روز بوده و در پاره ای از موارد اصرار و ابرام بر این تعاریف "نخ نما" از مبانی آبزی پروری،علت اصلی در مردود نمودن طرح ها و راهکارهای بسیار بوده است.در کنار عدم آشنائی با جنبه های نوین تکنولوژی آبزی پروری، دو ویژگی نیز بصورت مستتر در تعاریف موجود دیده می شود که میتوان ازآنها به عنوان  "اغراق" و "ابهام" یاد نمود،ویژگیهائی که بر پیچیده تر شدن این معضل افزوده است.به عبارتی دیدگاه "اغراق" آمیز در خصوص جنبه های زیست محیطی آبزی پروری و "ابهام" در معیارها و مستندات زیست محیطی مرتبط با پرورش آبزیان  نیز تا حد زیادی منجر به توقف و یا کندی توسعه این صنعت شده است.

از سوی دیگر تمایل وافر مسئولین به حفظ وضعیت موجود که شاید بخش عمده ای از آن بطور ناخودآگاه ناشی از حاشیه های غیر فنی باشد،بخودی خود هر گونه تلاش درجهت تغییر ولو در راستای  افزایش ظرفیت تولید را با موانع سخت و در اغلب موارد با شکست مواجه می سازد.

 


 
 
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٩   کلمات کلیدی:


 
ظرفیت توسعه شیلات : عامل مجهول در معادلات توسعه(1)
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٧   کلمات کلیدی: توسعه آبزی پروری

در این چند سال خدمت در بخش شیلات ،هر از گاهی در مواردی  از جمله تنظیم گزارشات دوره ای و یا مناسبتی، همواره پاسخ به یک نکته از مبهم ترین مسائلی بوده  که ذهنم را به عنوان  گزارش دهنده به خود معطوف کرده و آن ظرفیت توسعه بخش آبزی پروری (و شیلات با اندکی تفاوت) در منطقه محل خدمتم بوده است.در حقیقت به درستی مشخص نیست آبزی پروری اعم از پرورش ماهی و میگوی آب شور و شیرین و سایر آبزیان تا چه اندازه در شهر،استان و حتی کل کشور،فارغ از آمارهای غیر مستندی که در سالهای اخیر طرح شده،فضای توسعه (متوازن و پایدار )داشته ،چقدر از این عرصه تاکنون مورد بهره برداری واقع شده و چه اندازه و به چه علت تابحال به فاز عملیاتی وارد نشده است. پاسخ به این سئوالات، فراتر از تکمیل گزارشات اداری ،در بزنگاه ها و برهه هائی که  بناست برنامه ریزی در سطح کلان  انجام شود کارامدی خود را بروز خواهد داد.

از سال گذشته و بویژه در سالجاری با توجه به عزم دولت مبنی بر ایجاد اشتغال در سطح وسیع و با عنایت به اینکه بخش زیادی از جویندگان کار در شهرستانهای آبادان و خرمشهر را فارغ التحصیلان رشته های شیلاتی و یا علاقمندان به پرورش آبزیان  تشکیل می دهند،نوعی غافلگیری برآمده از فقدان آمار دقیق و عدم درک صحیح از ظرفیت واقعی توسعه آبزی پروری دامان تصمیم سازان را گرفت.بدین شکل که تنها محل ارجاع متقاضیان از سوی شیلات ،ظرفیتهائی بود که قبلاً به بهره برداری رسیده و یا در شرف تکمیل محسوب می شد.مسلّماً این ظرفیت ها را نمی توان پتانسیل واقعی توسعه آبزی پروری در منطقه فرض نمود و هرگاه سازو کار لازم در راستای تعیین عرصه های مناسب توسعه  در این زیر بخش  فراهم گردد چه بسا این ظرفیت به چندین برابر ارتقاء یابد.

در این زمینه و با توجه به مشکلات مختلف فرارو نظیر مسائل زیست محیطی،تداخل با سایر فعالیت ها،مشکلات اداری و ...نیز به نظر می رسد نقص اساسی متوجه همین فقدان نقشه راه مشخص و تعیین شده باشد چرا که هرگاه در خصوص این عرصه ،از پیش ،مطالعات اولیه و مقدماتی انجام شود،بالطّبع می توان موانع و محدودیت ها را نیز از طرق مقتضی مورد بررسی و احتمالاً رفع قرار داد. این مسئله بویژه در خصوص آبزی پروری با سهولت بیشتری قابل اجراست چرا که مکانیابی ابتدائی و امکان سنجی اولیه غالباً بر پایه ازمایشات و مشاهدات  نه چندان پیچیده و پرهزینه استوار بوده و بخش عمده ای از امکان سنجی را در این مسیر ،بحث ها و رایزنی های اداری و فنّی تشکیل می دهد.در مطالب بعد این موضوع بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.پیروز باشید...

 

 

 

 


 
اخبار شیلاتی
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳   کلمات کلیدی: اخبار

رهاسازی 45هزار بچه ماهیان گرمابی در استخرهای دو منظوره شهرستان قزوین

 

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران، به منظور بالا بردن فرهنگ مصرف آبزیان در سالجاری 45 هزار بچه ماهیان گرمابی درآب بندان ها و استخرهای دو منظوره کشاورزی این شهرستان رهاسازی شد.

بنابراین گزارش بچه ماهیان فوق با ترکیبی از گونه های مختلف فیتوفاگ (آزاد پرورشی )، بیگ هد، آمور (سفید پرورشی) و کپور معمولی است که از این تعداد ماهی 35 هزار بچه ماهی در استخر های دو منظوره بخش مرکزی و 10 هزار قطعه در استخرهای بخش طارم سفلی رها سازی شده است که  پیش بینی می شود  70 تن ماهی تا پایان سال از این استخرها برداشت شود.

گفتنی است با توجه به تولیدات مزارع آبزی پروری این شهرستان ، سالانه افزون بر 270 تن ماهی گرمابی در این شهرستان تولید خواهد شد.


آبزی پروران مازندرانی رتبه نخست تولید ماهیان گرم آبی را بدست آوردند

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران، معاون آبزی پروری اداره کل شیلات مازندران با اعلام مطلب فوق درجلسه کارشناسان این معاونت دربابلسرگفت: استان مازندران به جهت اقلیم مناسب از ظرفیت های بالقوه وبالفعل شیلاتی بالایی برخودار است که باتلاش و همت مضاعف آبزی پروران کارنامه درخشانی در فعالیت های شیلاتی استان دارد به طوری که آبزی پروران این بخش 41690تن ماهیان گرمابی تولید وروانه بازارکردند

محمدزاده ترکیب گونه های تولیدی را کپورنقره ای به میزان 25 هزار تن ،کپور معمولی 10 هزار تن ،کپورعلفخوار 4200تن ،کپور سرگنده 2518 تن ،اعلام وتصریح کرد: ارزش اقتصادی تولید ماهیان گرمابی در سال گذشته دراستان دراین بخش بیش از 135 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است که شیلات استان باتولید41690 تن رتبه نخست تولید ماهیان گرمابی کشوررابرای چندسال متوالی به خوداختصاص داده است.


 

 

 


 
مقاله جدید:کاربرد محرک های رشد در علوم دامی
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳   کلمات کلیدی: محرک های رشد

در بخش مقالات به آدرس ذیل،مقاله ای جدید قرار داده ام که در آن درخصوص انواع محرک های رشد مورد استفاده در زیر بخش های مختلف علوم دامی بحث شده است.محرک های رشد از جمله ترکیباتی هستند که موجب افزایش بهره وری در تغذیه موجودات پرورشی شده و از انواع آنتی بیوتیکی و طبیعی تشکیل می شوند. از بازدید کنندگان عزیز دعوت می شود در صورت تمایل به دانلود و مطالعه این مقاله به آدرس زیر مراجعه کنند:

کاربرد محرک های رشد


 
تغذیه مولدین میگو(4)
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٠   کلمات کلیدی: تغذیه مولدین میگو

ویتامین ها و مواد معدنی:

سوابق تحقیقات در زمینه نقش ویتامین ها در تغذیه مولدین میگو اغلب نشاندهنده علاقه محققین به مطالعه سه دسته از این ترکیبات بوده است.این ویتامین ها عبارتند از :ویتامین A،ویتامین E و ویتامین C. Alava و همکارانش در 1993 نشان دادند که تغذیه مولدین میگوی ژاپونیکوس با غذائی که فاقد یکی از ویتامین های A،E و یا C باشد سبب کندی رشد تخمدان می گردد.

یکی از موارد پر اهمیت بکارگیری ویتامین E در غذای مولدین ،در مطالعه (Chamberlain(1988 بر روی میگوی لیتوپنئوس ستی فروس مشخص شد.نتیجه این تحقیق نشان داد که کمبود ویتامین E سبب افزایش تعداد اسپرم های غیر طبیعی در این میگو می گردد..پس از آن Cahu و همکاران(1991) نیز رابطه مستقیم بین میزان ویتامین E خوراکی و مقدار توکوفرول(یکی از اشکال ویتامین E) موجود در تخم میگوی سفید هندی را مشاهده نمودند.با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین E،میتوان وجود توکوفرول را در ناپلی و تخم ،به نوعی سبب افزایش بازماندگی بالاتر فرض نمود.این مسئله را( Wouters  (1999 با اثبات رابطه بین کیفیت تخم و نرخ تفریخ با میزان توکوفرول موجود در تخمدان مولدین و ناپلی های گونه لیتوپنئوس وانامی به خوبی نشان داد.

اما در مورد ویتامین A ، هاریسون (1997) ،شاید به دلیل تجمع این ترکیب در تخمدان سخت پوستان ،حین رسیدگی جنسی،به این نتیجه رسید که ویتامین A در رسیدگی جنسی تخمدان این جانوران نقشی اساسی بر عهده دارد.

ویتامین C نیز یکی از ویتامین های با اهمیت در تولید مثل سخت پوستان و میگوها شمرده می شود.( Cahu(1995 ارتباط مستقیم بین میزان ویتامین C موجود در غذا و مقدار این ویتامین در تخم میگوی پنئوس ایندیکوس و متعاقب آن، نرخ بالای تفریخ در دستجات تخم حاوی مقادیر بالاتر اسکوربیک اسید(ویتامین C)را نشان داد.  

اما نقش ویتامین D را باید بیشتر در متابولیسم مواد و عناصر معدنی مورد نیاز مولدین ارزیابی نمود.چنانکه( Harrison(1997 نیز همینگونه فرض نموده و وجود ویتامین D را در غذای مولدین میگو،برمتابولیسم کلسیم و فسفر در این موجودات مؤثر می داند.

اهمیت مواد معدنی  (کلسیم و منیزیم)در غذای مولدین را( Mendez(1997 در مطالعات خود نشان  داد زمانی که دریافت میزان این عناصردر عضله  مولدین  لیتوپنئوس وانامی پس از تخمریزی کاهش یافته است.این کاهش را وی در خصوص منیزیم نیزدر هپاتوپانکرآس مولدین مشاهده نمود.او این مشاهدات را با انتقال این عناصر به تخم و نیز پوست اندازی مرتبط دانست.

میزان مس نیز پس از تخمریزی در هپاتوپانکرآس کاهش می یابد ،البته این کاهش ،با افزایش این عنصر در بافت ماهیچه گزارش شده است.  


 
کارگاه آموزشی مقاله نویسی
ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱۸   کلمات کلیدی: مقاله نویسی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی (ISI) و جستجوی پیشرفته در پایگاه های علمی پژوهشگران در این دوره با سر فصل های آموزشی ذیل آشنا خواهند شد: - جستجوی پیشرفته علمی در معروف ترین Online Resource های دانشگاهی و مجلات علمی - آموزش گام به گام نحوه نگارش مقالات ISI و علمی- پژوهشی - آشنایی با پایگاه های استنادی فارسی و انگلیسی - رویکردهای صحیح انتخاب مجله جهت ارسال مقاله (Journal selection) - نحوه ارسال مقاله (submit) - آموزش نرم افزار کاربردی EndNote جهت ساخت کتابخانه مجازی و تسهیل در رفرنس نویسی مقالات - آموزش هنر مکاتبه کردن با سازمان های بین المللی و اساتید خارجی جهت اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر - آشنایی با مفاهیم (Impact Factor (IF، H-index،ISI ،Journal Citation Report (JCR) ، Citation rate و ... آشنایی با مدرس کارگاه: آقای اسماعیل عبداله زاده -داور مجلات بین المللی ISI با همکاری پرتال دانشگاهی کشور، ورک شاپ حاضر که یکی از جامع ترین و اساسی ترین دوره های مورد نیاز پژوهشگران می باشد، توسط داور بین المللی نشریات ISI ارائه خواهد شد. مدرس جوان این کارگاه ضمن داشتن تجربه در نگارش مقالات متعدد و کسب رتبه های برتر کنکور (دو رتبه تک رقمی در کارنامه کارشناسی ارشد و یک رتبه تک رقمی در کنکور دکتری تخصصی Ph.D )، در کنار شماست تا تجربیات خود را در حیطه مقاله نویسی، جستجوی پیشرفته و مکاتبه با اساتید خارجی با شما به اشتراک گذارد. تاریخ و مکان برگزاری: 16 شهریور 91، تهران ساعت برگزاری: 9 تا 17 آدرس سایت:

http://www.unp.ir/news_24037.htm www.unp.ir"


 
صحت یا اعتبار قانون؟
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٠   کلمات کلیدی:

سال 80 بود اگه اشتباه نکنم،کارشناس هندی مستقر در سایت پرورش میگو چوئبده به دلیل ایرادهائی که به بعضی عملکردهای مدیریتی در تعدادی از مزارع می گرفت از سوی مزارع مشکل دار به نوعی تحریم شده بود.به تبع ایشون کارشناسای شیلات که در اصل،نمایندگان نهاد ناظر و همراهان کارشناس خارجی تلقی می شدند نیز،مورد شمول این تحریم قرار گرفته بودند.اوضاع تا حدی غلیظ شده بود که مدیر یکی از مزارع ،روی درب ورودی مزرعه اش تابلوی "ورود شیلات ممنوع  " رو نصب کرده بود .

حتی بعضاً از گوشه و کنار می شنیدیم که مدیر مزرعه ای به کارگراش گفته "هرچی شیلاتیا گفتن جلوشون تأیید کنید ولی بعد که رفتند عکسش رو انجام بدید"(یه جورائی شبیه گالیله).

***

این مطلب رو نه به عنوان یادآوری خاطرات گذشته خودم ،که به لحاظ تکرار در روزای اخیر در وبلاگ گذاشتم.یه جورائی مثل اینکه  ده یازده سال پیش بازم دوباره داره تکرار می شه.حالا نه به اون شدّت و حدّت ولی ریشه و اساس کار خیلی شبیهه.

باز هم اعتراض به مواردی که به هر دلیل مورد رضایت بعضی پرورش دهندگان نیستند.باز هم نقض خودجوش بعضی ضوابط البته اینبار در شرایطی که قراره سایت دوران تنفس مجدّد و کار در کنار بیماری رو تجربه کنه.

از آبگیری مستقیم بگیرید تا عدم توجه به میزان صحیح غذای مورد نیاز و استفاده از غذای تاریخ مصرف گذشته و عدم توجه به فیلترها و ...

اما واقعاً ایراد کار کجاست؟آیا این مشکل ریشه در قانون گریزی ما ایرانی ها داره؟

اما مایلم قبل از گره زدن آسمون و ریسمون به هم به یک مقدمه دیگه بپردازم.

***

چند روز پیش مقاله ای رو در جائی می خوندم که عجیب با حال و هوای این مطلب همخوانی داره.مقاله به قلم عباس عبدی بود و بیشتر در وادی سیاست سیر می کرد اما بنده اینجا یک بخشش رو به سود این مطلب برجسته می کنم.

ایشون در مقاله خود به این نکته اشاره کرده بود که "صحت قانون با اعتبار قانون دو چیز کاملاً متمایزه" به عبارتی اگر نسبت به صحت یک قانون اعتراض داریم دلیل نمی شه مادامی که قانون محسوب می شه اون رو رعایت نکرده و علناً اعتبارش رو مخدوش کنیم.شاید نافرمانی مدنی و شاید هرچیز دیگه ولی عوض کردن قانون راهکار خودش رو داره و انتخاب بی قانونی بجای قانون بد ،جایگزین کردن بد با بدتره.

حالا از این مقدمه دوم میخوام نتیجه بگیرم که :اگه قوانین و ضوابط موضوعه برای کاری رو قبول نداریم ،راهکار صحیحش دهن کجی کردن به اون قانون ها یا ضابطه ها نیست.اگر قبول نداریم که آبگیری مستقیم کاری خطرسازه(که هست) و یا لزومی برای استفاده از توری های چشمه ریز در تعداد زیاد نمی بینیم راهش، اجرای خودجوش آبگیری مستقیم یا بی توجهی به سلامت فیلترها نیست ،بلکه رایزنی با نهاد ناظر(در این موارد ،دامپزشکی)در جلسات مختلف کمیته فنی و ...چاره اینکاره.مطمئناً اگر یک درصد هم احتمال بروز خطر بواسطه انجام مواردی مخالف دستورالعمل های بهداشتی یا فنی داده بشه،عقل سلیم حکم می کنه که این یک درصد ،جدی  و مصالح مجتمع و مزارع اطراف در عاقبت کار لحاظ بشه.این درست که پرورش میگو فعالیتی تولیدیه ولی این فعالیت در یک مجتمع شرایط خاص خودش رو داره و از طرفی تضعیف ضوابط  و نهادهای نظارتی اگر حتی با قصد و نیت سوءانجام نگرفته باشه،در نهایت منجر به تبدیل فضای کار به آشفته بازاری می شه که تنها وجه مشترکش با مفهوم کار در مجتمع،فاصله کم بین واحدهای مجاوره وگرنه فرقی با مزارع منفرد نداره هرکس بدون در نظر گرفتن مصالح مزارع همسایه کار خودش رو می کنه که البته دود این آتش ابتدا به چشم بهره برداران خواهد رفت. 


 
تغذیه مولدین میگو(3)
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٠   کلمات کلیدی: تغذیه مولدین میگو

پروتئینها و اسید های آمینه :

بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص فرآیند بلوغ و رسیدگی جنسی در سخت پوستان،ظاهراً سنتز پروتئین دراین مرحله به شدت افزایش می بابد .این وضعیت توسط محققین به افزایش نیاز مولد به پروتئین در مرحله رسیدگی جنسی تعبیر شده است .Wouters در بررسی جامعی که در سال 2001 روی  مطالعات انجام گرفته در زمینه  تغذیه مولدین میگو انجام داد،میزان پروتئین  مورد نیاز این مرحله را حدود 50 درصد عنوان نمود که به نظر می رسد حتی همین مقدار نیز بسیار کمتر از مقدار پروتئین موجود در جیره تر باشد.

(Harrison (1997 در تحقیق خود متوجه افزایش مقدار پروتئین موجود در تخمدان میگویParatelphysahydrodromaus حین رسیدگی جنسی و کاهش ناگهانی این ترکیب در تخمدان بلافاصله پس از تخمریزی گردید.این افزایش پروتئین تخمدان را (Castille&Lawrence(1989نیز در مورد میگوی وانامی گزارش نموده اند.

موضوع دیگری که در مورد نقش پروتئین در عملکرد تولید می بایست مورد توجه قرار داد ،مطلبی است که Palacios در مقاله خود در سال 2000منتشر نمود.وی در این مقاله ضمن مقایسه مقدار پروتئین موجود در تخمدان مولدین وحشی و پرورشی،اعلام کرد ، مولدینی که در تخمدان خود مقدار بیشتری پروتئین داشته اند تعداد دفعات تخمریزیشان نسبت به سایر مولدین با پروتئین کمتر در تخمدان، بالاتر بوده است.این موضوع بویژه می تواند برای کارگاه های تکثیر مهم باشد که تعداد تخم و ناپلی تولیدی به ازاء هر مولد نقشی تأثیر گذار در مدیریت هزینه های تولید ایفا می نماید.

کربوهیدرات :

کربوهیدرات ها ظاهراً ترکیبات ضروری در جیره مولدین به شمار نمی آیند و آنچه بیشتر در مقالات محققین علاقمند به مبحث تغذیه مولد میگو در خصوص نقش کربوهیدرات ها عنوان می شود،بر نقش آنها در حمل بعضی ترکیبات پر اهمیت غذائی در همولنف مولدین و نیز استفاده به عنوان ترکیبی ارزانقیمت جهت تحریک تجمع گلیکوژن در هپاتو پانکرآس است.به علاوه Palacios(1998و1999) عنوان کرده که بین میزان گلوکز موجود در تخم و کیفیت مطلوب ناپلی های تولیدی رابطه ای مستقیم وجود دارد .


 
آیا دگر فسانه به پایان رسیده است؟
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸   کلمات کلیدی: پرورش ماهی در انهار ،حوضچه های دو منظوره ،تیلاپیا

امروز(یکشنبه 8 مرداد 1391)برای سرکشی به دو پروژه پرورش توأم ماهی در نخیلات آبادان به اطراف شهرستان رفته بودیم.یکی از این پروژه ها که انصافاً جا داره در تمام جزیره آبادان از خرمشهر تا اروند و چوئبده ترویج بشه همین پرورش ماهی در استخرهای دو منظوره ذخیره آب کشاورزیه.نتایجش غیر قابل باوره.قابلیتی که در آب و خاک این جزیره هست باعث شده در سال گذشته در مساحتی حدود 0.75 هکتار تقریباً 4 برابر حد متوسط عملکرد تولید در هکتار ماهی گرمابی (اون هم بدون هواده) تولید بشه(14 تن ).این اتفاق در سالجاری هم نه تنها قرار هست تکرار بشه بلکه میزان تولید حدود 50 درصد بالاتر تخمین زده می شه(22 تن).علاوه بر این خرمای تولیدی از  نخیلات پائین دست استخر که آب خروجی از این ذخیره  رو دریافت میکنند به شکل مشخصی افزایش داشته و این مسئله رو میشه براحتی با مشاهده باغات اطراف (و حتی نخل های باغ مجاور ) متوجه شد.تصاویری که در زیر قرار داده ام شاید بهتر بتونه موضوع رو به نمایش بذاره:

 نمائی از استخر ذخیره آب کشاورزی احداث شده در نخیلات آبادان

نخلهای فاقد محصول و یا با محصول بسیار اندک در باغ مجاورمحل اجرای طرح

 

نخلهای مثمری که با آب خروجی حوضچه دو منظوره آبیاری می شوند  

سعی کردم در این تصویر نمائی از ماهیان موجود در استخر ذخیره رو نشون بدم البته می دونم زیاد خوب از آب در نیومده 

اما مسئله ای  که در انهار کشاورزی (که دو ماه قبل ماهیدار شده بودند) مشاهده کردیم از این هم جالبتر بود .در واقع یکی از مواردی که امسال در مورد کپورهای معمولی که در انهار ریخته بودیم مسئله ساز شده بود رشد ضعیف این گونه بود در حالیکه ماهی های آمور رشد نسبتاً خوبی داشتند و مأموریت امروز ما هم تا حدی به بررسی این موضوع مربوط می شد. مدتها بود کشاورزان محلی از مشاهده یک ماهی جدید در رودخانه اروند خبر می دادند(و ما خودمون رو به بی خبری می زدیم)ولی امروز موقع نمونه گیری از ماهیهای موجود در انهار با واقعیت عجیبی روبرو شدیم .اول تصاویر رو ببینید:

 

 

این تپلی ریزه میزه خیلی شبیه تیلاپیا نیست؟

 

البته گفته می شه در نهر دیگه (که اون هم در حاشیه ارونده ولی فرصت نشد امروز بهش سرکشی کنیم) تراکم این ماهی های "غریبه" بسیار بالاتره ولی هرچی باشه باید دعا کرد غائله ختم به خیر بشه و اگه تأیید میشه که این ماهی همون تیلاپیاست که رودخونه جنوبی کشور رو مورد تاخت و تازش قرار داده دیگه بازی موش و گربه رو تموم کنیم و این فرصت رو از صنعت مضایقه نکنیم.


 
تغذیه مولدین میگو(2)
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸   کلمات کلیدی: تغذیه مولدین میگو

لیپیدها

به دلیل اهمیت فراوان لیپیدها در روند رسیدگی جنسی سخت پوستان،اغلب تحقیقات صورت گرفته در حوزه تغذیه مولدین،بر این جنبه تمرکزداشته و این موضوع در خصوص اهمیت  فسفولیپید و اسیدهای چرب فوق اشباع(Highly Unsaturated Fatty Acids یا HUFAکه در ساختمان خوددارای ≥20اتم کربن و ≥3پیوند دوگانه دارند)برجسته تر بوده است.

در طول رسیدگی جنسی مولدین،ترکیبات لیپیدی(چربی های)موجود در هپاتوپانکرآس به سرعت مصرف شده و لیپیدهای موجود در غذای مصرفی نیزجهت انتقال به تخمدان ها مورد فرآوری و تغییرات متابولیک قرار می گیرند.به عنوان مثال می توان به اتصال کلسترول به فسفولیپید جهت حمل در همولنف اشاره کرد.

هرچند میزان لیپید تام در غذای مولدین میگو دارای اهمیت چندانی در فرآیند رسیدگی جنسی نیست اماWouters طی مطالعاتی که گزارش آن در سال 2001 منتشر شد به این نتیجه دست یافت که مقادیر مازادبر نیاز لیپید در غذای مولد ،اثر منفی بر رسیدگی جنسی خواهد گذارد.میزان متوسط لیپید مورد نیاز در غذای مولدین میگو در حدود 10% تخمین زده می شود که تقریباً معادل 3% بیش از جیره رشد میگوهاست.

تجزیه شیمیائی تخمدان میگوهای مولد ، بیانگرفراوانی اسیدهای چرب فوق اشباع (HUFA) بویژهEPA(ایکوزاپنتانوئیک اسید 20:5n-3 ) و DHA(دوکوزاهگزانوئیک اسید 22:6n-3) دراین بافت بوده و نشان دهنده لزوم به کار گیری این ترکیبات در غذای تر و یا فرموله مولد سازی است. Wouters وهمکاران (1999) کمبود اسید های چرب فوق اشباع ازنوع امگا 3 را در جیره مولدین میگو واجد اثرات منفی بر رسیدگی تخمدان،همآوری و کیفیت تخم دانسته اند.آراشیدونیک اسید نیز(از اسیدهای چرب امگا6 با فرمول 20:4n-6)در تخمدان میگوهای وحشی به مقدارزیاد تشخیص داده شده است و یکی از ترکیبات اصلی در غذای تر مورد استفاده در مولدسازی (نظیر کرم پلی کت و صدف)نیز می باشد(Harrison 1997).اسیدهای چرب HUFA از نوع امگا 6 ،به عنوان ماده پیش ساز پروستاگلاندین ها به شمار می آیند که در سنتز هورمونهای جنسی و تخمک گذاری(Vitellogenesis) دخیل هستند.

(Wouters(2001میزان آراشیدونیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید(EPA) موجود در  غذاهای مصنوعی مولد سازی را کمتر از مقدار لازم دانسته است .به علاوه پیشنهاد میکند که آنچه درکنار مقدار مورد نیاز امگا 3 و امگا 6 در غذای مولدین اهمیت بسیار دارد،نسبت این دوترکیب در جیره است که باید بطور متوسط بصورت  1/3-2 (امگا 3 به امگا 6 )باشد.

فسفو لیپیدها بویژه فسفاتیدیل کولین و فسفاتیدیل اتانول آمین نیز در تخمدان میگوهای مولد مشاهده شده وبه همین دلیل وجود آنها در غذای مولدین ضروری به نظر می رسد.این ضرورت در مطالعات محقیقینی نظیر Wouters و Ravid ثابت شده و برخی از آنها میزان لازم این ترکیب را در غذای مولدحدود 2% پیشنهاد نموده اند تا به این ترتیب 50% از لیپید تام موجود در تخم را به خود اختصاص دهد(Cahu و همکاران 1994).

کلسترول نیز به عنوان پیش نیاز سنتز هورمون های استروئیدی در تغذیه مولدین میگو از جایگاه پر اهمیتی برخوردار است و می بایست در غذای مورد استفاده جهت مولدسازی در نظر گرفته شود.این ترکیب در هپاتوپانکرآس ذخیره شده و در روند رسیدگی جنسی به مصرف می رسد.بعضی ازغذاهای تر مثل اسکوئید و صدف حاوی مقادیر بالای کلسترول در ترکیب خود می باشند وقادرند منابع مهمی برای تأمین این ترکیب در جیره مولدین محسوب شوند.

در خلال رسیدگی جنسی میگوها،میزان تری گلیسرید موجود در بافت تخمدان افزایش می یابد ولی با ورود این ترکیب در بافت ذخیره ای تخم و نیز پس از تخمریزی ،این مقدار کاهش قابل ملاحظه ای نشان می دهد.در واقع تری گلیسرید ها منبع اصلی تولید انرژی در تخم و ناپلی بوده و اهمیت آنها در تولید مثل و نیز کیفیت تخم و پست لارو تولیدی توسط محققان به اثبات رسیده است(Palacios و همکاران 1998 و 1999).


 
کرم عجیبی با 60 چشم
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸   کلمات کلیدی:

دانشمندان موفق به کشف یکی از عجیبترین موجودات جهان شده‌اند که گونه جدیدی از کرم پهن با 60 چشم است.این موجود جالب از 60 چشم برخوردار است که همه آنها در بدنی به طول تنها 12 میلیمتر قرار گرفته‌اند.این کرم 12 میلیمتری توسط برایان اورشان، مدیراجرایی بنیاد حیات‌وحش بدفوردشایر، کمبریج‌شایر و نورث‌همپتون‌شایر در علفزارهای نزدیک کمبریج کشف شده است.تصور می‌شود که این بی‌مهره عجیب از نسل کرمهای استرالیایی است اما همچنین نسبت نزدیکی با گونه کشف شده در ایرلند شمالی موسوم به Kontikia Andersoni دارد.دکتر هیو جونز این کرم را یک گونه کاملا جدید و ناشناخته خوانده است.جونز که دانشیار علمی موزه تاریخ طبیعی است، اظهار کرده که دیگر نمونه‌های کرم مشابه به این گونه را در هلند دیده است و مشاهده آن در انگلیس را بسیار نامعمول خواند.


 
جزوه راهنمای پرورش ماهی سی باس آسیائی(Lates Calcarifer)
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧   کلمات کلیدی:

به تازگی جناب مهندس قنادیان ،جزوه راهنمای پرورش ماهی سی باس آسیائی را در گروه ایران شریمپ به اشتراک گذاشته اند.از آنجا که بعضی از بازدید  کنندگان وبلاگ آبزیستان در گروه ایران شریمپ عضویت ندارن ،فکر کردم جزوه یاد شده را در این وبلاگ هم قرار بدم.لینک زیر مربوط به این جزوه در صفحه مقالاته.امیدوارم مورد توجه واقع بشه.

http://abzistan.persianblog.ir/page/articles


 
تغذیه مولدین میگو
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧   کلمات کلیدی: تغذیه مولدین میگو

توسعه صنعت آبزی پروری نیز همچون دیگر صنایع تولید دام و طیور،در گرو کنترل پارامترهای فیزیکی،شمیائی و بیولوژیک در محیط و سیستم پرورشی است.تحولات عمده ای که  درسالهای اخیر در روشها و سیستم های مورد استفاده آبزی پروران واقع شده همگی مؤیدجهت گیری صنعت در راستای همین رویکرد می باشد.گرایش و تمایل آبزی پروران به استفاده از لارو تولید شده در مراکز تکثیر و یا حتی استفاده از مولدین پرورشی بجای مولدین وحشی از همین تغییر رویکرد حکایت می کنند.در واقع ماهیت تحول در روش های متخذه توسط آبزی پروران ارتقاء سطح کیفی تولید (بجای سطح کمی) بوده و در این حوزه ،کنترل بیشتر بر اجزای سیستم و پارامترهای تولید واجد نقشی اساسی است. به عبارتی، پرورش دهندگان در پی این هدف هستند که سیکل و چرخه حیات موجود پرورشی را در محیط مصنوعی و تحت کنترل خود کامل نمایند تا قادر باشند خروجی سامانه تولید خود را پیش بینی نموده و معیارها و ویژگیهای مطلوب را از نظر بازار هدف و پایداری تولید تضمین کنند.

 از این منظر ،یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره تولید را میتوان مولد سازی  دانست که خود واجد زیر بخش بسیار پر اهمیتی تحت عنوان "تغذیه مولدین" می باشد.

تغذیه ،یکی از مفاهیم زیر بنائی در تولید لارو و مولدین پرورشی است که قادر است سنگ بنای توفیق یا شکست در فرآیند تولید آبزیان را تشکیل دهد.

در سالهای اخیر،تحقیقات جدی و اثرگذاری در خصوص تغذیه مولدین درصنعت تکثیر و پرورش میگو صورت پذیرفته است.شاید یکی از دلایل این توجه ،افزایش روزافزون گرایش به استفاده از مولدین پرورشی در کارگاه های تکثیر میگو باشد.به علاوه با توجه به هزینه بالای تغذیه مولدین میگو که عمدتاً بر پایه غذای تر صورت می گیرد،نیاز به تولید غذای فرموله و کنسانتره مناسب به این منظور بیشتر احساس می شود.

در خلال فرآیند بلوغ و رشد جنسی تخمدان میگو،مواد غذائی ذخیره شده میگو در بافتها و اندام های مرتبط با روند رسیدگی جنسی،به مصرف رسیدگی تخمدان و بیضه ها  و پس از آن تشکیل اسپرم ،تخمک و در نهایت ساختار جنینی و تکاملی ناپلی های تولیدی می رسد. از طرفی،همانگونه که در اکثر قریب به اتفاق کارگاه های تکثیر میگو مرسوم است،قطع پایه چشمی،به عنوان روشی جهت تسریع در ایجاد رسیدگی جنسی تخمدان،خود مسبب سرعت گرفتن مصرف مواد ذخیره ای مورد نیاز این پروسه (از طریق تغییر در عملکرد هورمونی و متابولیک میگوهای مولد)محسوب می گردد.در این زمان نقش تغذیه مطلوب در جبران این کمبود نمود بیشتری پیدا می کند.

در بخش های بعدی این مطلب سعی میگردد با استناد به مدارک و مقالات معتبر ،ارزش غذائی ترکیبات مختلف در مولد سازی مورد بحث قرار گرفته و اطلاعاتی ولو کلّی در اینخصوص به بازدیدکنندگان محترم وبلاگ ارائه شود.

ارادتمند

قوام پور


 
نقش فیزیولوژیک ویتامین C در میگوهای پنائیده
ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳   کلمات کلیدی: ویتامین c ،تغذیه میگو

میگوهای پنائیده و از آنجمله، گونه های با ارزش اقتصادی همچون ببری سیاه(پنئوس مونودون)،میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei)،میگوی آبی (L.stylirostris)و میگوی M.japonicus ،به منظور رشد و بازماندگی مطلوب ، نیاز ویژه ای به ویتامین C در خوراک خود دارند.

این موضوع را نخستین بار Guary و همکاران(1976) در رابطه با این خانواده از میگوها مشاهده کردند.در 1977  و 1979  نیز به ترتیب   لایتنر و ماگارلی  بیماری کمبود ویتامین C  را در این جانوران تشریح نمودند. ادامه مطلب